Vytvořte fakturu

ANTIKVARIÁT STEINER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANTIKVARIÁT STEINER
IČO 00896381
TIN 2020297268
DIČ SK2020297268
Datum vytvoření 27 Listopad 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANTIKVARIÁT STEINER
Sedlárska 2
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 81 041 €
Zisk 806 €
Kontaktní informace
Email info@antikvariatsteiner.sk
Telefon(y) 0254433778
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,571
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 465
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,758
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,468
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,926
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 36,329
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,125
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 8,016
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 806
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,204
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 700
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,504
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 266
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,127
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,111
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 81,041
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 80,835
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 206
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 79,170
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 36,417
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,827
C. Služby (účtová skupina 51) 22,801
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,282
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 843
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,871
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,996
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 106
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 106
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -105
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,766
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 806
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00896381 TIN: 2020297268 DIČ: SK2020297268
 • Sídlo: ANTIKVARIÁT STEINER, Sedlárska 2, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Listopad 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dagmar Ložeková Matúšova 44 Bratislava 811 04 24.06.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dagmar Ložeková 6 639 € (100%) Matúšova 44 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Selma Steinerová Páričkova 17 Bratislava
   19.06.2007Nové sidlo:
   Sedlárska 2 Bratislava 811 01
   18.06.2007Zrušené sidlo:
   Ventúrska 3 Bratislava 811 01
   07.09.2006Nové sidlo:
   Ventúrska 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Ložeková Matúšova 44 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.06.1994
   06.09.2006Zrušené sidlo:
   Ventúrska 20 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   Selma Steinerová Páričkova 17 Bratislava
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   Selma Steinerová Páričkova 17 Bratislava
   24.06.1994Nové sidlo:
   Ventúrska 20 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   23.06.1994Zrušené sidlo:
   Jiráskova 20 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja tlače, kníh a iných písomností, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja výtvarných a umeleckých diel, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja zvukových a obrazových záznamov, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja vecí súvisiacich s literárnou, umeleckou a vedeckou činnosťou.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   "ANTIKVARIÁT STEINER spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Jiráskova 20 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie predaja tlače, kníh a iných písomností, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja výtvarných a umeleckých diel, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja zvukových a obrazových záznamov, nákup, predaj a sprostredkovanie predaja vecí súvisiacich s literárnou, umeleckou a vedeckou činnosťou.
   Noví spoločníci:
   Dagmar Ložeková kpt. Rašu 10 Bratislava
   Selma Steinerová Páričkova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia