Vytvořte fakturu

H. Q. AGENCY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název H. Q. AGENCY
IČO 00896446
TIN 2020316155
DIČ SK2020316155
Datum vytvoření 11 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H. Q. AGENCY
Nevädzova 2/a
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 605 €
Zisk -1 620 €
Kontaktní informace
Email obchod@activedog.sk
Telefon(y) 0903815777
Mobile(y) 0903815777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,628
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,226
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 8,747
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,747
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,478
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 713
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 713
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 765
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,001
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 823
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,178
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 402
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,628
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,393
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -30,409
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -30,409
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,620
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,255
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,255
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 125
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 37,170
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 766
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 266
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,277
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 28,605
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 21,766
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,512
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 327
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,543
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 16,172
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,653
D. Služby (účtová skupina 51) 5,322
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 167
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,050
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,050
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 179
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,131
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 722
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 581
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -722
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -660
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,620
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00896446 TIN: 2020316155 DIČ: SK2020316155
 • Sídlo: H. Q. AGENCY, Nevädzova 2/a, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Prosinec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zuzana Žilavá Mierová 56 Bratislava 821 05 16.12.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zuzana Žilavá 6 972 € (100%) Mierová 56 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.09.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Katarína Macková Mierová 56 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.08.2012Noví spoločníci:
   Katarína Macková Mierová 56 Bratislava 821 05
   07.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Otakar Žilavý Miletičova 46 Bratislava 821 08
   10.06.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie, prenájom, plnenie a predaj nápojových a predajných automatov
   ekonomické poradenstvo
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti prieskumu trhu, reklamy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   požičiavanie športových potrieb - prenájom športových potrieb
   nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava (nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu)
   Noví spoločníci:
   Zuzana Žilavá Mierová 56 Bratislava 821 05
   Otakar Žilavý Miletičova 46 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Žilavá Mierová 56 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 16.12.2002
   09.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava 811 08
   Vladimír Macko Azalková 2 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   02.12.1997Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   01.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   22.05.1996Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo obrazových záznamov a predaj a požiačiavanie nahraných zvukových a zvukovo obrazových záznamov
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj trvanlivého potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení
   Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Prof. Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava 811 08
   Vladimír Macko Azalková 2 Bratislava
   21.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a výstavnej činnosti
   zabezpečenie realizácie videoprogramov, dokumentárnych, publicistických, populárne-náučných a umeleckých filmov, reklamných videoklipov
   organizovanie výstavníckej činnosti
   zabezpečenie realizácie animovaných, bábkových, trikových filmov
   agentážna činnosť
   služby v oblasti prenájmu osobných a nákladných automobilov a autobusov
   maloobchodný predaj
   sprostredkovanie divadelnej a estrádnej produkcie
   sprostredkovanie služieb cestovného ruchu
   organizovanie kondičného telocviku
   Zrušeny spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Hana Cielová Palkovičova 7 Bratislava
   Viliam Gros Šalviová 28 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.03.1995Nové sidlo:
   Nevädzova 2/a Bratislava 821 01
   23.03.1995Zrušené sidlo:
   Nevädzova 4 Bratislava
   11.12.1990Nové obchodné meno:
   H. Q. AGENCY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba video-audiovizuálnych programov, prepis, požičiavanie a predaj
   obchodno-sprostredkovateľská činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie
   poskytovanie tvorivej a technickej pomoci pri prieskumoch a obhliadkach pripravovaných programov a výstavnej činnosti
   zabezpečenie realizácie videoprogramov, dokumentárnych, publicistických, populárne-náučných a umeleckých filmov, reklamných videoklipov
   organizovanie výstavníckej činnosti
   zabezpečenie realizácie animovaných, bábkových, trikových filmov
   agentážna činnosť
   služby v oblasti prenájmu osobných a nákladných automobilov a autobusov
   maloobchodný predaj
   sprostredkovanie divadelnej a estrádnej produkcie
   sprostredkovanie služieb cestovného ruchu
   organizovanie kondičného telocviku
   Noví spoločníci:
   Igor Ciel Heydukova 5 Bratislava
   Hana Cielová Palkovičova 7 Bratislava
   Viliam Gros Šalviová 28 Bratislava
   Vladimír Macko Azalkova 2 Bratislava
   Tibor Petrovský Žiarska 8 Bratislava
   MUDr. Magdaléna Poláčková Steinerova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia