Vytvořte fakturu

PROTE-CH group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROTE-CH group
IČO 00896551
TIN 2020294463
DIČ SK2020294463
Datum vytvoření 13 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROTE-CH group
Krížna 12
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 374 €
Zisk -71 911 €
Kontaktní informace
Email protechgroup@corner.sk
webové stránky http://www.corner.sk
Telefon(y) +421245527635, +421245526406, +421245527626, +421245527661, +421245527662
Fax(y) 0245526406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,320
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 481
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,320
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -401,496
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 14,274
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 14,274
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -343,871
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -71,911
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 403,816
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 403,816
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 370,155
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 930
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 32,731
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 374
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 374
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 70,945
C. Služby (účtová skupina 51) 227
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -400
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71,115
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -70,571
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -227
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 380
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 380
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -380
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -70,951
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -71,911
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00896551 TIN: 2020294463 DIČ: SK2020294463
 • Sídlo: PROTE-CH group, Krížna 12, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Prosinec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 13.12.1990
  Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 13.12.1990
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Andrea Chládeková 7 137 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  Ing. Július Chládek 7 137 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.10.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru, prenájom zariadení na prípravu nápojov a chladiarenských zariadení
   prevádzkovanie skladov, okrem skladov verejných
   organizovanie kultúrno - spoločenských a športových podujatí
   organizovanie výstav, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.12.1990
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.12.1990
   18.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava
   24.11.1993Nové sidlo:
   Krížna 12 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamné a propagačné činnosti
   23.11.1993Zrušené sidlo:
   Steinerova 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Maloobchodná činnosť.
   Propagačné,edičné,školiace,zastupiteľské, sprostredkovateľské,poradenské a podobné činnosti,súvisiace s predmetom činnosti spoločnosti.
   Spracovanie dreva a výroba rôznych výrobkov z neho.Obchodné činnosti súvisiace s nákupom a predajom rôznorodého tovaru.
   navrhovanie,výroba,nákup,predaj,odbyt textílií a výrobkov z nich,odevov,konfekcie,kožiarenských,obuvníckých a kožušníckych výrobkov.
   výskum,vývoj,výroba,nákup,predaj,servis výpočtovej kancelárskej,organizačnej techniky a iných elektrotechnických výrobkov.
   výskum,vývoj,nákup,predaj programového vybavenia
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   PROTE-CH group spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Steinerova 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
   Maloobchodná činnosť.
   Propagačné,edičné,školiace,zastupiteľské, sprostredkovateľské,poradenské a podobné činnosti,súvisiace s predmetom činnosti spoločnosti.
   Spracovanie dreva a výroba rôznych výrobkov z neho.Obchodné činnosti súvisiace s nákupom a predajom rôznorodého tovaru.
   navrhovanie,výroba,nákup,predaj,odbyt textílií a výrobkov z nich,odevov,konfekcie,kožiarenských,obuvníckých a kožušníckych výrobkov.
   výskum,vývoj,výroba,nákup,predaj,servis výpočtovej kancelárskej,organizačnej techniky a iných elektrotechnických výrobkov.
   výskum,vývoj,nákup,predaj programového vybavenia
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia