Vytvořte fakturu

PMP Creative - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PMP Creative
IČO 00896594
TIN 2020299369
DIČ SK2020299369
Datum vytvoření 11 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PMP Creative
Čajakova 13
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 84 979 €
Zisk 48 464 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,040
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,040
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,040
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,274
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 81,696
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 180
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,680
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 117,314
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -286,913
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -342,680
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,464
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 404,227
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 337,502
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 66,725
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,427
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 25,298
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 84,979
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 68,080
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 16,718
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 181
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 23,116
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,929
C. Služby (účtová skupina 51) 21,143
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 44
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 61,863
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 61,726
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 61,780
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 13,316
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,464
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00896594 TIN: 2020299369 DIČ: SK2020299369
 • Sídlo: PMP Creative, Čajakova 13, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Prosinec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Svatoň Lackova 5 Bratislava 841 04 05.12.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Svatoň 6 639 € (100%) Lackova 5 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.12.2014Nové obchodné meno:
   PMP Creative s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Svatoň Lackova 5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Svatoň Lackova 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.12.2014
   22.12.2014Zrušené obchodné meno:
   E U R O K I M spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 25.06.1993
   09.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Malá strmá 2 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 25.06.1993
   08.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra 949 01
   28.10.1999Nové sidlo:
   Čajakova 13 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   organizovanie a organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí
   výroba, predaj, požičiavanie a distribúcia audiovizuálnych záznamov (videa)
   výroba, rozmnožovanie a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky (bez obsluhujúceho personálu)
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   27.10.1999Zrušené sidlo:
   Námestie Slobody 23 Bratislava 811 06
   11.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   17.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   16.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   12.06.1994Zrušeny spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   25.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť a management v oblasti kultúry
   vydavateľské činnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   podnikateľské poradenstvo
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská a investorská činnosť v oblasti projektovej prípravy a investičnej výstavby
   leasingová činnosť
   Noví spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Mojto Pri jazierku 3 Nitra 949 01
   24.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a príprava všetkých druhov masmediálnych programov vrátane hudobných, koncepčno- metodická, ekonomicko- finančná, obchodno- podnikateľská činnosť pre filiálky, afilácie a dcérinné spoločnosti / formou holdingu/, uzatváranie zmlúv o vzniku konzorcií s inými podnikateľmi, sprostredkovateľská a investičná činnosť v oblasti projektovej prípravy stavebných prác a stavieb, leasingová činnosť.
   Zrušeny spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Dlhá 13 Nitra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.1992Nové sidlo:
   Námestie Slobody 23 Bratislava 811 06
   26.08.1992Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava
   11.12.1990Nové obchodné meno:
   E U R O K I M spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a príprava všetkých druhov masmediálnych programov vrátane hudobných, koncepčno- metodická, ekonomicko- finančná, obchodno- podnikateľská činnosť pre filiálky, afilácie a dcérinné spoločnosti / formou holdingu/, uzatváranie zmlúv o vzniku konzorcií s inými podnikateľmi, sprostredkovateľská a investičná činnosť v oblasti projektovej prípravy stavebných prác a stavieb, leasingová činnosť.
   Noví spoločníci:
   B E T A- Film, GmbH Co. Betastr.1 Unterfohring, Munchen 8043 Spolková republika Nemecko
   Ing. František Mojto Dlhá 13 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia