Vytvořte fakturu

EVAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název EVAN
IČO 17053765
TIN 2020344568
DIČ SK2020344568
Datum vytvoření 25 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EVAN
Havelkova 16
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 443 €
Zisk -16 089 €
Kapitál 134 115 €
Vlastní kapitál -70 782 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264780814
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 119,684
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 108,833
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 108,833
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 108,833
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,970
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,656
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,629
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,629
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,027
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,314
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,314
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -2,119
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 131
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -2,250
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,684
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -86,872
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,185
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,185
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -79,608
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -79,608
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,089
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,556
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,574
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,574
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 204,982
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,347
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,347
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,056
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 379
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,200
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,432
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,443
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 230
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,201
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,450
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,631
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 800
D. Služby (účtová skupina 51) 9,412
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,820
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,083
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 733
4. Sociální náklady (527, 528) 4
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 407
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,373
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,373
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,007
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,007
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,588
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,089
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,089
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :17053765 TIN: 2020344568 DIČ: SK2020344568
 • Sídlo: EVAN, Havelkova 16, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eva Váňová Havelkova 16 Bratislava 841 03 03.03.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Renáta Guy 6 640 € (100%) Eggingen 798 05 Nemecká spolková republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.09.2012Noví spoločníci:
   Renáta Vaňová Havelkova 16 Bratislava 841 03
   03.09.2012Zrušeny spoločníci:
   Daniela Fabšová Na barine 2977/9 Bratislava 841 03
   08.02.2011Noví spoločníci:
   Daniela Fabšová Na barine 2977/9 Bratislava 841 03
   07.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.09.2002
   16.10.2002Nové sidlo:
   Havelkova 16 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   administratívne práce
   montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení
   organizovanie školení, seminárov
   lektorská činnosť
   výkopové a búracie práce
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Havelkova 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 03.03.1991
   Ing. Jozef Váň Havelkova 16 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 23.09.2002
   15.10.2002Zrušené sidlo:
   Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   22.06.1998Noví spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   22.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   25.03.1991Nové obchodné meno:
   EVAN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Eva Váňová Bakošova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia