Vytvořte fakturu

MATEP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MATEP
IČO 17055369
TIN 2020332215
DIČ SK7020000801
Datum vytvoření 13 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATEP
Pribylinská 2
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 341 245 €
Zisk -226 179 €
Kapitál 6 555 141 €
Vlastní kapitál 897 145 €
Kontaktní informace
Email matepba@matepba.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,663,994
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,573,637
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 39,662
2. Software (013) - /073, 091A/ 39,662
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,762
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,762
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,520,213
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,520,213
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,090,357
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 155,444
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,590
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 62,297
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 84,557
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 76,573
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 19,562
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,562
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 57,011
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,851,613
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,465,905
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,465,905
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 280,575
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 104,642
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 491
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,727
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,764
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 963
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,663,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,804
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 40,033
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 40,033
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,455
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,455
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 213
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 213
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 827,282
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 827,282
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -226,179
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,967,513
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 636,748
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 635,896
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 635,896
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 852
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 700,049
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,095,473
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,217,009
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,217,009
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 854,358
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,120
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,059
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,124
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 803
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,422
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,422
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 524,821
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 37,677
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 20,284
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 17,393
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,006,857
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,341,245
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 699
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,006,158
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 74,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 259,888
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,210,185
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,104,077
D. Služby (účtová skupina 51) 2,818,727
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 268,208
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 189,783
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 64,373
4. Sociální náklady (527, 528) 14,052
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,729
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,474
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,474
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 225,918
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 745,052
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -868,940
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 84,053
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 657,859
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 33,194
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 33,194
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 624,660
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64,944
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,431
2. Ostatní náklady (562A) 21,431
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 43,513
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 592,915
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -276,025
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -49,846
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,448
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -58,294
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -226,179
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17055369 TIN: 2020332215 DIČ: SK7020000801
 • Sídlo: MATEP, Pribylinská 2, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 13.06.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľuboš Rummel 40 033 € (100%) Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.2012Zrušeny spoločníci:
   WEON group, a.s. Mraziarenská 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.09.2008
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.09.2008
   09.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28
   WEON group, a.s. Mraziarenská 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.06.1991
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.09.2008
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.09.2008
   08.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.06.1991
   26.03.2008Nové predmety činnosti:
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   09.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.06.1993
   17.08.2007Zrušeny predmety činnosti:
   stolárstvo
   28.04.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie v oblasti prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   27.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   taxislužba osobná
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský Bajzova 15 Bratislava
   16.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.06.1991
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.06.1993
   15.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   21.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský Bajzova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   20.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský kpt. Rašu 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   09.04.1996Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových okien
   nákup a predaj stavebného materiálu v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   skladovanie
   taxislužba osobná
   stolárstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   08.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   05.11.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj tovarov /živnostenský list nenahrádza povolenie na nákup a predaj tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie/
   tesárstvo
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský kpt. Rašu 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   04.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   opravy, údržba a ostatné stavebné práce stavebná činnosť, práce výrobnej povahy v stavebníctve
   materiálno-technické zásobovanie, odbytové zásobovacie a skladovacie činnosti
   výroba dreveného tovaru pre osobnú potrebu
   výroba stavebno-truhlárska a tesárska
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva a drevospracovateľských činností
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Káčer Hrobákova 38 Bratislava
   Štefan Kovár 195 Láb
   Ján Páleník Solivárska 11 Bratislava
   Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.06.1991Nové obchodné meno:
   MATEP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy, údržba a ostatné stavebné práce stavebná činnosť, práce výrobnej povahy v stavebníctve
   materiálno-technické zásobovanie, odbytové zásobovacie a skladovacie činnosti
   výroba dreveného tovaru pre osobnú potrebu
   výroba stavebno-truhlárska a tesárska
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva a drevospracovateľských činností
   Noví spoločníci:
   Jozef Káčer Hrobákova 38 Bratislava
   Štefan Kovár 195 Láb
   Ján Páleník Solivárska 11 Bratislava
   Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia