Vytvořte fakturu

Herold Business Mail - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Herold Business Mail
IČO 17056446
TIN 2020316430
DIČ SK2020316430
Datum vytvoření 30 Prosinec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Herold Business Mail
Exnárova 57
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 387 €
Zisk 2 255 €
Kapitál 8 946 €
Vlastní kapitál 744 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 09038465155
Mobile(y) 0903846155, 09038465155
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,243
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,196
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -201
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,248
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,243
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 99
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 12,014
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 15,333
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 465
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -14,635
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,255
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,144
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 247
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,897
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,458
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 988
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,451
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 12,387
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,010
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,377
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 9,258
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 251
C. Služby (účtová skupina 51) 8,272
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 386
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 227
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,129
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,487
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 114
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 114
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -114
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,015
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 760
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,255
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17056446 TIN: 2020316430 DIČ: SK2020316430
 • Sídlo: Herold Business Mail, Exnárova 57, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava 30.12.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ľubomír Sládek 3 319 € (50%) Segnerova 5 Bratislava
  Europe HEROLD BUSINESS DATA, s.r.o. 3 319 € (50%) Bratislava 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1991
   09.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Sládek Segnerova 5 Bratislava
   Europe HEROLD BUSINESS DATA, s.r.o. IČO: 35 707 909 Buková 2 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Herold Business Data, spol. s r.o. Exnárova 57 Bratislava
   Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   01.06.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj adresného materiálu
   vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   31.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   služby reklamné a sprostredkovateľské
   nákup a predaj adresného materiálu, podchytenie, spracovanie, tlač adresného materiálu, návrh, tlač reklamných materiálov, balenie, distribúcia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   Herold Business Mail spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Exnárova 57 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   služby reklamné a sprostredkovateľské
   nákup a predaj adresného materiálu, podchytenie, spracovanie, tlač adresného materiálu, návrh, tlač reklamných materiálov, balenie, distribúcia
   Noví spoločníci:
   Herold Business Data, spol. s r.o. Exnárova 57 Bratislava
   Ľubomír Sládek Segnerova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia