Vytvořte fakturu

OKŠA a - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OKŠA a
IČO 17308135
TIN 2020937039
Datum vytvoření 18 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OKŠA a
Holíčska 7
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 019 €
Zisk 4 690 €
Kapitál 25 504 €
Vlastní kapitál 20 504 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,831
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,831
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,994
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 193
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,801
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 27,825
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,194
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,321
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 673
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 11,510
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,690
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,631
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,491
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,337
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,961
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,193
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 140
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 14,019
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 14,019
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,190
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10
C. Služby (účtová skupina 51) 2,091
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 423
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,119
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 547
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,829
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,918
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 88
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 88
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,742
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,052
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,690
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3932592.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17308135 TIN: 2020937039
 • Sídlo: OKŠA a, Holíčska 7, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Únor 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava 01.08.1994
  Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava 04.04.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Okša 2 258 € (34%) Líščie údolie 80 Bratislava
  Tatiana Urminská 2 191 € (33%) Brančská 9 Bratislava
  Alexandra Stenchláková 2 191 € (33%) Astrová 8 Bratislava 821 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.08.2007Noví spoločníci:
   Alexandra Stenchláková Astrová 8 Bratislava 821 02
   15.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   04.04.1995Noví spoločníci:
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   03.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   01.08.1994Nové sidlo:
   Holíčska 7 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba potravinárskych výrobkov s dôrazom na mäsové výrobky
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   31.07.1994Zrušené sidlo:
   Jeremenkova 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   vývoj, výroba a predaj potravinových výrobkov, so zameraním na výrobky z mäsa
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Chrum Lumumbova 11 Bratislava
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrová 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Rokosovského 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.02.1991Nové obchodné meno:
   OKŠA a spol., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jeremenkova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   vývoj, výroba a predaj potravinových výrobkov, so zameraním na výrobky z mäsa
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Chrum Lumumbova 11 Bratislava
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrová 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Rokosovského 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia