Vytvořte fakturu

CASCA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Obchodní název CASCA
IČO 17308534
TIN 2020316111
DIČ SK2020316111
Datum vytvoření 22 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CASCA
Ivanská cesta 15
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 304 792 €
Zisk 14 300 €
Kapitál 1 257 075 €
Vlastní kapitál 106 662 €
Kontaktní informace
Email casca@casca.sk
webové stránky http://www.casca.sk
Telefon(y) +421244631571
Fax(y) 0244631572
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,181,521
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 742,007
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 742,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 328,800
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,667
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,473
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 370,607
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 460
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 438,474
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 278,082
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 278,082
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 95,116
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 92,196
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,196
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,521
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 399
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 65,276
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 65,276
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,040
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,040
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,181,521
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,140
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 99,537
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 99,537
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,300
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,060,381
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 55
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 55
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 61,461
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 938,725
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 205,128
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,128
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 718,432
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,621
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 865
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,779
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,900
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,923
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,541
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 382
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,217
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,297,432
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,304,792
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,292,804
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,628
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,360
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,271,689
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 839,979
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,714
D. Služby (účtová skupina 51) 319,323
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,952
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,727
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,705
4. Sociální náklady (527, 528) 2,520
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,515
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,226
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,226
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,286
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,694
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,103
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,416
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,549
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 3,548
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,376
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,451
2. Ostatní náklady (562A) 1,451
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,130
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,795
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,827
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,276
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,976
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,976
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,300
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017