Vytvořte fakturu

CASCA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CASCA
IČO 17308534
TIN 2020316111
DIČ SK2020316111
Datum vytvoření 22 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CASCA
Tomášikova 3
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 857 446 €
Zisk 178 €
Kapitál 1 257 075 €
Vlastní kapitál 106 662 €
Kontaktní informace
Email casca@casca.sk
webové stránky http://www.casca.sk
Telefon(y) +421244631571
Fax(y) 0244631572
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 867,850
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 576,562
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 576,562
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 328,800
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 208,237
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,800
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 8,725
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 290,665
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 189,059
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 188,987
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 78,657
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 75,277
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,277
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 201
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,179
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,949
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,088
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,861
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 623
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 15
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 608
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 867,850
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,840
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 99,359
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 99,359
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 761,010
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,931
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 32
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,899
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 754,226
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 200,623
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,623
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 528,390
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,131
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 857
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,541
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,684
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,853
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,853
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 856,254
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 857,446
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 846,404
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,850
V. Aktivace (účtová skupina 62) 95
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,097
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 846,775
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 584,328
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,108
D. Služby (účtová skupina 51) 149,722
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 30,764
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,264
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,474
4. Sociální náklady (527, 528) 2,026
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 811
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,749
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,749
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,541
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,752
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,671
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,191
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 589
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 585
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,176
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,505
2. Ostatní náklady (562A) 2,505
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 333
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,338
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,587
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,084
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,906
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,906
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 178
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17308534 TIN: 2020316111 DIČ: SK2020316111
 • Sídlo: CASCA, Tomášikova 3, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Únor 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Kasa Budovateľská 16 Bratislava 821 08 30.11.1998
  Ing. Alena Kasová Budovateľská 16 Bratislava 821 08 16.01.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Kasa 6 639 € (100%) Budovateľská 16 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.06.2014Nové predmety činnosti:
   Masérske služby
   Služby súvisiace so skrášľovaním tela
   Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Počítačové služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 16 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 30.11.1998
   Ing. Alena Kasová Budovateľská 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.01.2008
   06.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 30.11.1998
   Ing. Alena Kasová 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 16.01.2008
   21.10.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 3 Bratislava 821 01
   20.10.2008Zrušené sidlo:
   Tomášikova 3 Bratislava 821 02
   19.08.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 3 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 30.11.1998
   Ing. Alena Kasová 423 Borinka 900 32 Vznik funkcie: 16.01.2008
   18.08.2008Zrušené sidlo:
   Tomášikova 37 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Alena Kasová Silvánska 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2008
   22.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Silvánska 2 Bratislava 841 04
   Ing. Alena Kasová Silvánska 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2008
   21.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   13.03.2003Nové sidlo:
   Tomášikova 37 Bratislava 821 02
   12.03.2003Zrušené sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   21.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Ing. Peter Kasa Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.02.1997Noví spoločníci:
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   03.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   08.03.1995Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž svietidiel vrátane výkonu elektromontážnych prác na zariadeniach do 1000 V a revízie elektrických zariadení
   poradenská činosť v oblasti osvetlenia budov, interiérov a spracovanie návrhov osvetlenia
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblati obchodu a služieb
   07.03.1995Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti výrobkov a prác pre uspokojovanie potrieb občanov, súkromných podnikateľov a organizácií a s tým súvisiaca sprostredkovateľská činnosť /okrem výrobkov a prác, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   vykonávanie iných obchodných a obdobných činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané.
   27.03.1992Nové sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Kasa Budovateľská 37 Bratislava
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1992Zrušené sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Ďuriš 169 Andovce
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   Ing. Marián Nemec Št. Krčmárika 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.02.1991Nové obchodné meno:
   CASCA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 37 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti výrobkov a prác pre uspokojovanie potrieb občanov, súkromných podnikateľov a organizácií a s tým súvisiaca sprostredkovateľská činnosť /okrem výrobkov a prác, na ktoré treba osobitné povolenie/.
   vykonávanie iných obchodných a obdobných činností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané.
   Noví spoločníci:
   Jozef Ďuriš 169 Andovce
   Helena Kasová Budovateľská 37 Bratislava
   Ing. Marián Nemec Št. Krčmárika 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia