Vytvořte fakturu

ANSAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ANSAT
Stav Zničeno
IČO 17308623
TIN 2020316254
DIČ SK2020316254
Datum vytvoření 02 Duben 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ANSAT
Koceľova 17
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 329 €
Zisk -41 033 €
Kapitál 348 647 €
Vlastní kapitál 311 903 €
Kontaktní informace
Email ansat@ansat.sk
Telefon(y) 0255568784, 0255569692, 0255569772
Fax(y) 0255569692
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 283,313
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 283,313
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 283,313
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 283,313
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,313
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 270,870
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 36,180
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 36,180
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,237
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,237
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 268,486
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 419,192
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -150,706
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,033
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,663
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,663
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,180
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,675
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,791
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 780
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 780
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,329
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,329
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,862
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,056
D. Služby (účtová skupina 51) 4,184
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,591
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,525
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,730
4. Sociální náklady (527, 528) 336
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 236
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,790
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44,533
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,240
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,814
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,141
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,141
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 673
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 527
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 527
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,287
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -40,246
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 787
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 787
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,033
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :17308623 TIN: 2020316254 DIČ: SK2020316254
 • Sídlo: ANSAT, Koceľova 17, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Duben 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.06.2014Nové obchodné meno:
   ANSAT, a.s. v likvidácii
   Nové sidlo:
   Koceľova 17 Bratislava 821 08
   26.06.2014Zrušené obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Priekopy 24 Bratislava 821 08
   20.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavel Olša - člen Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 29.03.2007
   19.04.2007Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti - predaj na priamu konzumáciu akoholických a nealkoholických nápojov
   činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom v rozsahu voľnej živnosti
   potrubná doprava - montáž
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie, nákup a predaj kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poskytovaie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 27.03.2002
   05.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Boris Vomáčka - predseda Krížna 38 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   04.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Krížna 2 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchar - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.03.2002
   04.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Jozef Šimkovič Hronská 26 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.03.2005
   08.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Krútek Planckova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.03.2002
   10.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   František Maschkan 239 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   13.06.2003Nové obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   12.06.2003Zrušené obchodné meno:
   ANSAT, akciova spoločnosť
   11.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Boris Vomáčka Krížna 38 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Dušan Balzam - predseda Krížna 2 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Pavel Krútek Planckova 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchar - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.03.2002
   František Maschkan 239 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.03.2002
   10.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   František Maschkan 239 Hamuliakovo Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Boris Vomáčka Krížna 38 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   14.09.2000Nové obchodné meno:
   ANSAT, akciova spoločnosť
   13.09.2000Zrušené obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   10.12.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovaie technickej služby - montáž, oprava, údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
   09.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   18.06.1998Nové predmety činnosti:
   montáž a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete (ďalej JTS)
   1 - pokládka, montáž, rekonštrukcia, údržba a meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení JTS (optických a meteleckých) vrátane nadväzujúcich kábelových vedení a súborov
   2 - montáž a servis a meranie analógových a digitálnych systámov prenosu signálov
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   potrubná doprava - montáž
   prenájom strojov a prístrojov
   výroba, požičiavanie a distribúcia videa
   sprostredkovanie, nákup a predaj kancelárskej a reprodukčnej techniky
   nákladná cestná doprava
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   elektroinštalácie
   montáž káblových rozvodov
   skladovanie
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výrobkov spotrebnej elektroniky
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   17.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.03.1996Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti - predaj na priamu konzumáciu akoholických a nealkoholických nápojov
   činnosti v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   František Maschkan 239 Hamuliakovo Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Pavol Olša Lietavská 3 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   Boris Vomáčka Krížna 38 Bratislava Skončenie funkcie: 27.03.2002
   21.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava
   František Maschkan 239 Hamuliakovo
   Pavol Olša Kovpakova 3 Bratislava
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava
   Boris Vomáčka Steinerova 38 Bratislava
   07.03.1995Nové obchodné meno:
   ANSAT, a.s.
   Nové sidlo:
   Priekopy 24 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a maloobchod
   06.03.1995Zrušené obchodné meno:
   ANTÉNY A SATELITY, akciová spoločnosť
   Zrušené sidlo:
   Košická 43/d Bratislava 821 08
   19.05.1993Nové sidlo:
   Košická 43/d Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   inštalácia, montáž, údržba, opravy a preventívne prehliadky televíznych antén a elektrických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavel Krutek Čilížska 26 Bratislava
   František Maschkan 239 Hamuliakovo
   Pavol Olša Kovpakova 3 Bratislava
   Boris Vomáčka Steinerova 38 Bratislava
   18.05.1993Zrušené sidlo:
   Budovateľská 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie, inštalácie, montáže, údržba, opravy a preventívne prehliadky individuálnych a spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   inštalácie výpočtovej a oznamovacej techniky a počítačových sietí, opravy a úpravy elektronických častí technologických zariadení
   obchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jaroslav Hrabinský, ml. - člen Vajnorská 5 Bratislava
   Vladimír Kočí - člen Budovateľská 1 Bratislava
   Pavol Olša - člen Kovpakova 3 Bratislava
   Boris Vomáčka - člen Steinerova 38 Bratislava
   02.04.1991Nové obchodné meno:
   ANTÉNY A SATELITY, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Budovateľská 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalácie, montáže, údržba, opravy a preventívne prehliadky individuálnych a spoločných systémov pre príjem televíznych a rozhlasových signálov
   inštalácie výpočtovej a oznamovacej techniky a počítačových sietí, opravy a úpravy elektronických častí technologických zariadení
   obchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Balzam - predseda Jašíkova 18 Bratislava
   Jaroslav Hrabinský, ml. - člen Vajnorská 5 Bratislava
   Vladimír Kočí - člen Budovateľská 1 Bratislava
   Jozef Kuchár - podpredseda Gabčíkova 10 Bratislava
   Pavol Olša - člen Kovpakova 3 Bratislava
   Ivan Plávka Tehelná 11 Bratislava
   Boris Vomáčka - člen Steinerova 38 Bratislava