Vytvořte fakturu

SETEX - INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.03.2016
Basic information
Obchodní název SETEX - INVEST
IČO 17308976
TIN 2020327232
Datum vytvoření 26 Duben 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SETEX - INVEST
Drotárska cesta 19/A
81001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 000 €
Zisk -15 984 €
Kontaktní informace
Email setex@setex.sk
Telefon(y) 0262804424
Mobile(y) 0903466622
Fax(y) 0262804424
Date of updating data: 15.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,939
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,939
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,939
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,923
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,939
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,306
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,622
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,622
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,984
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 633
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 633
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 633
Date of updating data: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,271
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 18,271
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,271
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,000
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,351
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 633
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 633
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,984
Date of updating data: 15.03.2016
Files
4259378.tif
Date of updating data: 15.03.2016