Vytvořte fakturu

S U N D E R M A N N - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S U N D E R M A N N
IČO 17309255
TIN 2020478405
DIČ SK2020478405
Datum vytvoření 26 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S U N D E R M A N N
Opavská 10
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 597 769 €
Zisk -26 229 €
Kapitál 1 666 267 €
Vlastní kapitál 1 234 991 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0456921026, 0254776540, 0254254776540, 0254776540254776540, 0254776541, 0254776543
Fax(y) 0254776501
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,683,779
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 745,414
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 82,333
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,113
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 51,841
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,379
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 663,081
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 647,123
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 15,958
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 937,345
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 38,104
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 38,104
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 887,892
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 756,739
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 756,739
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 103,104
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,739
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,310
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,349
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 625
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,724
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,020
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,020
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,683,779
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,324,959
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 238,997
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 238,997
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 674,977
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 23,899
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,899
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 116,197
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 116,197
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 297,118
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 297,118
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,229
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,820
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,053
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 337
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,716
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 353,767
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 136,673
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136,673
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,236
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,248
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,318
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200,292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,597,769
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,556,821
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,639
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 28,608
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 701
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,622,193
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,291,204
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,666
D. Služby (účtová skupina 51) 138,652
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 129,733
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 96,051
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,778
4. Sociální náklady (527, 528) 5,904
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,520
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,227
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,227
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,299
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,892
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,424
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,938
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,911
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,911
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,911
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,836
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,120
2. Ostatní náklady (562A) 3,120
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 715
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,075
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,349
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,229
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17309255 TIN: 2020478405 DIČ: SK2020478405
 • Sídlo: S U N D E R M A N N, Opavská 10, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01 26.03.1991
  Ing. Miroslav Benčurik Kutuzovova 4147/50 Pezinok 902 01 22.12.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Alžbeta Sundermannová 215 097 € (90%) Opavská 10 Bratislava 831 01
  Ing. Miroslav Benčurik 23 900 € (10%) Kutuzovova 4147/50 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Benčurik Kutuzovova 50/ 4147 Pezinok 902 01
   18.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 26.03.1991
   Ing. Miroslav Benčurik Kutuzovova 4147/50 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.12.1993
   17.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   drevárska výroba
   plastifikácia /parenie/ drevárskych výrobkov
   23.01.1997Noví spoločníci:
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava 821 07
   Alžbeta Sundermannová Opavská 10 Bratislava 831 01
   22.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Sundermann Export + Import GmbH Matthiaswiese 17 3200 Hildesheim SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava
   Alžbeta Sundermannová 147 Železná Breznica
   23.11.1994Nové sidlo:
   Opavská 10 Bratislava 831 01
   22.11.1994Zrušené sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava 831 03
   22.12.1993Nové obchodné meno:
   S U N D E R M A N N s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Benčúrik Bodvianska 19 Bratislava
   Alžbeta Sundermannová 147 Železná Breznica
   21.12.1993Zrušené obchodné meno:
   SUNDERMANN, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: SUNDERMANN, spol.s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.03.1993Nové sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   30.03.1993Zrušené sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   exportné a importné obchody obzvlášť obchod s drevom a drevárskymi výrobkami (okrem komodít na ktoré treba povolenie FMZO)
   export a import strojov, zváracích komponentov, náhradných dielov k stavebným strojom, elektro nástroje a ostatné technické produkty
   26.03.1991Nové obchodné meno:
   SUNDERMANN, spoločnosť s ručením obmedzeným v skratke: SUNDERMANN, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 108 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   exportné a importné obchody obzvlášť obchod s drevom a drevárskymi výrobkami (okrem komodít na ktoré treba povolenie FMZO)
   export a import strojov, zváracích komponentov, náhradných dielov k stavebným strojom, elektro nástroje a ostatné technické produkty
   Noví spoločníci:
   Sundermann Export + Import GmbH Matthiaswiese 17 3200 Hildesheim SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia