Vytvořte fakturu

TEMARK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název TEMARK
IČO 17309271
TIN 2020804995
Datum vytvoření 06 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEMARK
Janotova 14
84105
Bratislava
Financial information
Zisk -602 €
Kapitál 5 998 €
Vlastní kapitál 5 966 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903626306
Mobile(y) +421903626306, +421903796760
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,850
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,850
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,850
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,812
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 38
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,850
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,364
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 598
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 598
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,271
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 234
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,505
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -602
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 486
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 486
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50
D. Služby (účtová skupina 51) 50
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -122
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -602
Date of updating data: 02.02.2016
Files
4304580.tif
Date of updating data: 02.02.2016