Vytvořte fakturu

GEDOS Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEDOS Bratislava
IČO 17309778
TIN 2020327936
DIČ SK2020327936
Datum vytvoření 01 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEDOS Bratislava
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 442 €
Zisk -6 448 €
Kapitál 20 423 €
Vlastní kapitál -27 990 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243422042
Mobile(y) 0903731878
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,863
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,863
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,200
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,927
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,273
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,063
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -34,438
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -35,294
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,448
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,501
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,434
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 51,164
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,158
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,033
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,493
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 903
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 51,442
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 51,221
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 221
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 56,874
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,152
C. Služby (účtová skupina 51) 19,955
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,036
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 366
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 365
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,432
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,114
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 57
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 57
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,488
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17309778 TIN: 2020327936 DIČ: SK2020327936
 • Sídlo: GEDOS Bratislava, Galvaniho 12, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava 21.01.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Augustín Klimo 2 490 € (37.5%) Alexyho 1/a Bratislava
  JUDr. Ľubomír Kollár 2 490 € (37.5%) Alexyho 1/a Bratislava
  Ing. Milan Plevák 1 660 € (25%) Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.08.2011Noví spoločníci:
   Ing. Milan Plevák Solivarská 124/4 Bratislava 821 03
   23.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohdan Gál Medená 33 Bratislava
   25.05.2006Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   14.09.2004Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   13.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   11.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Bohdan Gál Medená 33 Bratislava
   10.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   20.03.1996Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   19.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   12.04.1993Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných, inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   nákup a predaj stavebného materiálu v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   11.04.1993Zrušené sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dodávok stavieb a stavebnomontážných prác charakteru pozemného, priemyslového a inžinierského staviteľstva a to buď formou priamých dodávok, vyšších dodávok, generálnych dodávok na klúč
   rekonštrukčných, sanačných a adaptačných prác ako i opráv stavebných objektov
   poradenskej a koznultačnej činnosti v oblastiach marketingu, predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb, materiálno-technického zabezpečenia ako i právnych služieb
   cenotvorby, kalkulácií, rozpočtovania, financovania stavieb, ako i účtovníctva s primeranou mierou manažmentu v dotknutých oblastiach
   zahranično-obchodná činnosť na vývoz a dovoz všetkého tovaru, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov, avšak aj na takýto tovar, ak bolo povolenie príslušnými orgánmi dané.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   GEDOS Bratislava spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bulharská 72 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávok stavieb a stavebnomontážných prác charakteru pozemného, priemyslového a inžinierského staviteľstva a to buď formou priamých dodávok, vyšších dodávok, generálnych dodávok na klúč
   rekonštrukčných, sanačných a adaptačných prác ako i opráv stavebných objektov
   poradenskej a koznultačnej činnosti v oblastiach marketingu, predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb, materiálno-technického zabezpečenia ako i právnych služieb
   cenotvorby, kalkulácií, rozpočtovania, financovania stavieb, ako i účtovníctva s primeranou mierou manažmentu v dotknutých oblastiach
   zahranično-obchodná činnosť na vývoz a dovoz všetkého tovaru, okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných predpisov, avšak aj na takýto tovar, ak bolo povolenie príslušnými orgánmi dané.
   Noví spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava
   Ing. Augustín Klimo Alexyho 1/a Bratislava
   JUDr. Ľubomír Kollár Alexyho 1/a Bratislava
   Ing. Milan Plevák Solivarská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia