Vytvořte fakturu

TO - KYO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.06.2016
Basic information
Obchodní název TO - KYO
IČO 17310130
TIN 2020291075
DIČ SK2020291075
Datum vytvoření 09 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TO - KYO
Obchodná 27
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 269 €
Zisk 3 633 €
Kapitál 44 349 €
Vlastní kapitál 20 199 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252932442
Date of updating data: 23.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,811
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,216
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,228
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 497
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 497
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 7,853
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 276
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 602
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,988
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 559
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,429
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,595
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,595
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,811
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,700
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 225,719
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 225,719
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 133
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 133
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -212,785
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 31,391
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -244,176
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,633
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,111
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,008
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 20,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,103
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,721
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,721
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,300
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,082
Date of updating data: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 29,272
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,269
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,463
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 306
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,992
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,620
D. Služby (účtová skupina 51) 429
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,686
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,260
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 426
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 486
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 486
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,646
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,277
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,414
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 687
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 687
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -684
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,593
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,633
Date of updating data: 23.06.2016
Date of updating data: 23.06.2016
 • IČO :17310130 TIN: 2020291075 DIČ: SK2020291075
 • Sídlo: TO - KYO, Obchodná 27, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 27 Bratislava 811 06 24.10.2007
  Róbert Reichman Wien 1020 Rakúska republika 31.03.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Boris Schigunov 8 830 € (3.9%) Wien 1020 Rakúska republika
  Tamara Reichman 97 480 € (43.2%) Wien 1020 Rakúska republika
  Róbert Reichman 119 410 € (52.9%) Wien 1020 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.06.2016Noví spoločníci:
   Róbert Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika
   Tamara Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Obchodná 27 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 24.10.2007
   Róbert Reichman Wehlistrasse 239/Stiege 3, Tür 16 Wien 1020 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.03.2016
   24.10.2007Nové sidlo:
   Obchodná 27 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   29.05.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   záložňa
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   15.02.1993Nové obchodné meno:
   TO - KYO, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Boris Schigunov Hiller Strasse 6 Wien 1020 Rakúska republika