Vytvořte fakturu

VUIS - CESTY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Obchodní název VUIS - CESTY
IČO 17310229
TIN 2020291669
DIČ SK2020291669
Datum vytvoření 15 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VUIS - CESTY
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 515 923 €
Zisk 160 238 €
Kapitál 537 699 €
Vlastní kapitál 473 804 €
Kontaktní informace
Email vuis.cesty@vuis-cesty.sk
webové stránky http://www.vuis-cesty.sk
Telefon(y) +421254771332
Fax(y) 0254772994
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 306,310
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 306,310
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 73,931
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 221,111
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 11,131
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 53,190
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,502
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 154,181
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 527,421
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 173,849
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,972
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,972
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 160,238
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 353,572
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,594
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 333,969
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,692
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,620
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 34,887
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 288,770
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15,009
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 515,923
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 424,646
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 550
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,727
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 316,719
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,311
C. Služby (účtová skupina 51) 44,978
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 204,150
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,087
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 27,451
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 3,429
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,313
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 199,204
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 355,357
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 17
X. Úrokové výnosy (662) 17
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 587
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 563
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -570
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 198,634
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 38,396
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 160,238
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016