Vytvořte fakturu

GAMALOX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GAMALOX
IČO 17310237
TIN 2020342170
DIČ SK2020342170
Datum vytvoření 04 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAMALOX
Námestie hraničiarov 2
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 78 126 €
Zisk 772 €
Kapitál 55 571 €
Vlastní kapitál -18 159 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252922348, 0903455019
Mobile(y) 0903455019
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 51,102
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,937
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50,420
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 50,420
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 517
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 517
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 165
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 165
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,102
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,387
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -24,798
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,798
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 772
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,489
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 54
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 54
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 4,280
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 62,811
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39,094
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,094
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,950
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 420
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 296
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,392
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,659
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 573
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 573
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 771
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 75,979
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 78,126
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 75,980
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,146
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,133
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 43,944
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,330
D. Služby (účtová skupina 51) 14,833
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,908
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,751
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,594
4. Sociální náklady (527, 528) 563
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,906
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,906
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,993
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,873
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,143
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,258
2. Ostatní náklady (562A) 1,258
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,885
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,852
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,080
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,080
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17310237 TIN: 2020342170 DIČ: SK2020342170
 • Sídlo: GAMALOX, Námestie hraničiarov 2, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Martinec nám. Hraničiarov Bratislava 851 03 22.07.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anton Martinec 6 639 € (100%) nám. Hraničiarov Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.04.2015Nové obchodné meno:
   GAMALOX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Námestie hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   02.04.2015Zrušené obchodné meno:
   GAMALOX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Pri Bielom Kríži 11 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Gašparíková Pri Bielom kríži 3 Bratislava
   01.07.1998Noví spoločníci:
   Anton Martinec nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Jana Gašparíková Pri Bielom kríži 3 Bratislava
   30.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Gašparíková Pečnianska 17 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   22.07.1996Nové sidlo:
   Pri Bielom Kríži 11 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Jana Gašparíková Pečnianska 17 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Martinec nám. Hraničiarov Bratislava 851 03
   21.07.1996Zrušené sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   Jana Gašparíková pobyt na území SR : Pečnianska 17 Bratislava
   Ing. Roman Ladič pobyt na území SR : Igram 16 Bratislava - Vidiek
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Ladič Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   25.10.1994Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva na zákazku
   03.05.1993Nové sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Ladič Pečnianska 17 Bratislava 851 01
   02.05.1993Zrušené sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   GAMALOX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Sliezska 9 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Gálfy Lietavská 3 Bratislava
   Anton Martinec Hraničiarov 2 Bratislava
   Jana Gašparíková pobyt na území SR : Pečnianska 17 Bratislava
   Ing. Roman Ladič pobyt na území SR : Igram 16 Bratislava - Vidiek
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia