Vytvořte fakturu

Liga Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.03.2016
Basic information
Obchodní název Liga Group
IČO 17310318
TIN 2020805226
DIČ SK2020805226
Datum vytvoření 24 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Liga Group
Rajská 6
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 322 823 €
Zisk 2 557 €
Date of updating data: 03.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,542,384
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,800
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,800
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,800
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,538,584
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 227,939
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 227,939
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 186,044
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 185,261
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 185,261
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 783
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,124,601
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,124,601
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,542,384
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,638
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,558
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,558
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,557
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,535,746
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,535,746
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,534,786
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,534,786
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 03.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 322,823
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 322,823
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 82,749
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 240,074
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 319,306
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 75,226
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,190
D. Služby (účtová skupina 51) 228,690
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,200
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,200
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,517
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,717
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,517
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,557
Date of updating data: 03.03.2016
Date of updating data: 03.03.2016