Vytvořte fakturu

T.A.C. Taxes - Audit - Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2016
Basic information
Obchodní název T.A.C. Taxes - Audit - Consulting
IČO 17310326
TIN 2020313361
DIČ SK2020313361
Datum vytvoření 25 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T.A.C. Taxes - Audit - Consulting
Skorocelová 7
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 182 €
Zisk 2 787 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948743703
Date of updating data: 25.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,024
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,024
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,024
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,777
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,337
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,896
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,044
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 43,801
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,535
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,556
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,787
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,266
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 15,061
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,205
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,380
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,084
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,501
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,240
Date of updating data: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 42,182
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 41,182
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 36,030
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 194
C. Služby (účtová skupina 51) 14,670
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 17,933
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,670
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,563
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,152
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,318
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,386
M. Úrokové náklady (562) 1,516
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 870
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,385
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,767
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 980
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,787
Date of updating data: 25.01.2016
Date of updating data: 25.01.2016
 • IČO :17310326 TIN: 2020313361 DIČ: SK2020313361
 • Sídlo: T.A.C. Taxes - Audit - Consulting, Skorocelová 7, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07 26.01.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Mária Kubičeková 750 € (11.3%) Skorocelová 7 Bratislava 821 07
  Mária Chocholová 996 € (15%) Kaméliová 7 Bratislava 821 07
  TAC - občianske združenie 4 893 € (73.7%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.01.2016Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   23.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kubičeková Skorocelová 7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.01.2001
   25.11.2015Noví spoločníci:
   Mária Chocholová Kaméliová 7 Bratislava 821 07
   TAC - občianske združenie Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   28.08.2004Nové sidlo:
   Skorocelová 7 Bratislava 821 07
   31.10.2001Nové obchodné meno:
   T.A.C. Taxes - Audit - Consulting spol. s r.o.
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.05.1999Nové predmety činnosti:
   audítorstvo
   25.04.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným