Vytvořte fakturu

FREQUENTIS Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FREQUENTIS Slovakia
IČO 17310342
TIN 2020299842
DIČ SK2020299842
Datum vytvoření 16 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FREQUENTIS Slovakia
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 606 062 €
Zisk 75 837 €
Kapitál 759 748 €
Vlastní kapitál 507 210 €
Kontaktní informace
Email richard.udvardy@frequentis.com
Telefon(y) 0269202100, 0269202109, 02692021090
Fax(y) 0269202197
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 834,332
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 57,020
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,468
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,468
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 54,552
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,552
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 775,064
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 208,838
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,171
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,171
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 166,519
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,672
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 476
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 566,226
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,853
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 562,373
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,248
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,248
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 834,332
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 583,047
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,229
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,229
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 486,683
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 486,683
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,837
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,285
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27,852
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 27,736
12. Odložený daňový závazek (481A) 116
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 192,573
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,082
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,082
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 93,487
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 59,030
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,974
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 30,860
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,860
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,511,205
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,606,062
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 23,963
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,487,242
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,857
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,501,774
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 23,360
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,486
D. Služby (účtová skupina 51) 425,810
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,003,867
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,474,962
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 502,638
4. Sociální náklady (527, 528) 26,267
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,233
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,284
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,284
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,734
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 104,288
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,046,549
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,176
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 208
2. Ostatní náklady (562A) 208
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 968
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,175
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,113
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 27,276
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 29,078
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,802
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,837
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17310342 TIN: 2020299842 DIČ: SK2020299842
 • Sídlo: FREQUENTIS Slovakia, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dipl. Ing. Hermann Mattanovich Reithgasse 8 Hofamt Priel 3680 Rakúsko 01.01.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  FREQUENTIS AG 8 299 € (100%) Viedeň 1100 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.01.2011Nové obchodné meno:
   FREQUENTIS Slovakia, s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Hermann Mattanovich Reithgasse 8 Hofamt Priel 3680 Rakúsko Vznik funkcie: 01.01.2011
   27.01.2011Zrušené obchodné meno:
   FREQUENTIS spol. s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Jasencová 6800/5 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 19.12.1997
   28.09.2007Noví spoločníci:
   FREQUENTIS AG Innovationsstraße 1 Viedeň 1100 Rakúska republika
   27.09.2007Zrušeny spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Innovationsstraße 1 Viedeň 1100 Rakúska republika
   09.08.2007Noví spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Innovationsstraße 1 Viedeň 1100 Rakúska republika
   08.08.2007Zrušeny spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien 1123 Rakúska republika
   05.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Jasencová 6800/5 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 19.12.1997
   04.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vznik funkcie: 19.12.1997
   15.07.2004Noví spoločníci:
   FREQUENTIS GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien 1123 Rakúska republika
   14.07.2004Zrušeny spoločníci:
   FREQUENTIS Nachrichtentechnik GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien Rakúska republika
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Vznik funkcie: 19.12.1997
   19.03.2003Zrušeny predmety činnosti:
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby a s tým súvisiace prevádzkové skúšky pri servise a montáži rádiostaníc
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby, ktoré majú typové osvedčenie, vydané orgánom spojov o prípustnosti prevádzky v SR a s tým súvisiace prevádzkové skúšky rádiostaníc pri ich prevádzkovaní pri predaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   11.10.2001Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   10.10.2001Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   26.08.1998Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.08.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Schostok Riazanská 679/34 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   22.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvia Bardach Dommayergasse 8/15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pluhova 930/41 Bratislava
   04.04.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   poradenská, konzultačná a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, komunikačných systémov
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Sylvia Bardach Dommayergasse 8/15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Pluhova 930/41 Bratislava
   03.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.06.1995Nové sidlo:
   Hanulova 5/B Bratislava 841 01
   08.06.1995Zrušené sidlo:
   Miletičova 60 Bratislava 821 09
   24.11.1993Nové predmety činnosti:
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby a s tým súvisiace prevádzkové skúšky pri servise a montáži rádiostaníc
   rádiostanice pozemnej pohyblivej služby, ktoré majú typové osvedčenie, vydané orgánom spojov o prípustnosti prevádzky v SR a s tým súvisiace prevádzkové skúšky rádiostaníc pri ich prevádzkovaní pri predaji
   18.06.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   vyhotovovanie programov na zákazku
   17.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Výskum a vykonávanie pokusov a vývojových prác ako aj ich zhodnotenie, ďalej opätovné uvedenie do prevádzky prístrojov v celej oblasti vysokofrekvenčnej techniky, elektrotechniky a elektromedicíny.
   b/ Vývoj, zhotovovanie, predaj a servis, resp. ošetrovanie prístrojov a zariadení spojovej techniky, ako aj počítačov a počítačových zariadení. Výskum v oblasti správ a počítačovej techniky. Výskum, skúšanie a aplikácia nových metód v tejto oblasti.
   c/ Poskytovanie služieb v automatickom spracovávaní dát a informačnej techniky. Vyvíjanie programov a spracovávanie informačných systémov.
   d/ Prevádzka technickej kancelárie pre technickú fyziku a elektrotechnické informačné prostriedky ako aj elektrotechniku.
   e/ Prevzatie obchodných zariadení.
   f/ Účasť v ostatných spoločnostiach v tuzemsku a v zahraničí s výnimkou bankových obchodov ako aj zriaďovanie filiálok v tuzemsku a zahraničí.
   04.05.1992Nové sidlo:
   Miletičova 60 Bratislava 821 09
   03.05.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   16.05.1991Nové obchodné meno:
   FREQUENTIS spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Výskum a vykonávanie pokusov a vývojových prác ako aj ich zhodnotenie, ďalej opätovné uvedenie do prevádzky prístrojov v celej oblasti vysokofrekvenčnej techniky, elektrotechniky a elektromedicíny.
   b/ Vývoj, zhotovovanie, predaj a servis, resp. ošetrovanie prístrojov a zariadení spojovej techniky, ako aj počítačov a počítačových zariadení. Výskum v oblasti správ a počítačovej techniky. Výskum, skúšanie a aplikácia nových metód v tejto oblasti.
   c/ Poskytovanie služieb v automatickom spracovávaní dát a informačnej techniky. Vyvíjanie programov a spracovávanie informačných systémov.
   d/ Prevádzka technickej kancelárie pre technickú fyziku a elektrotechnické informačné prostriedky ako aj elektrotechniku.
   e/ Prevzatie obchodných zariadení.
   f/ Účasť v ostatných spoločnostiach v tuzemsku a v zahraničí s výnimkou bankových obchodov ako aj zriaďovanie filiálok v tuzemsku a zahraničí.
   Noví spoločníci:
   FREQUENTIS Nachrichtentechnik GmbH Spittelbreitengasse 36 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia