Vytvořte fakturu

3D - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název 3D
IČO 17310377
TIN 2020342852
DIČ SK2020342852
Datum vytvoření 09 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 3D
Lombardíniho 22A
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 542 556 €
Zisk 99 648 €
Kapitál 795 771 €
Vlastní kapitál 370 982 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244462433, 0244462435, 0265457324, 0265457325, 0265457326, 0908185002
Mobile(y) 0908185002
Fax(y) 0244462435, 0244462433
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 690,377
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 72,259
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,154
2. Software (013) - /073, 091A/ 11,154
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 646
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 60,459
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 616,780
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 118,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,232
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 83,671
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 279
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 279
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 310,826
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 296,369
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 296,369
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 26
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,214
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 217
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 186,772
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,170
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 184,602
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,338
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 26
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,312
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 690,377
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 468,677
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,831
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,831
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 354,198
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 359,907
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,709
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,648
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 221,700
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 22,488
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 12,945
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,567
12. Odložený daňový závazek (481A) 976
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 137,380
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 72,686
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,686
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,528
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,366
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,958
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,813
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,029
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,739
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,739
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,338
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 54,755
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,537,232
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,542,556
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 184,035
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,353,197
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -12,694
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,083
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,935
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,400,249
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 132,264
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 768,778
D. Služby (účtová skupina 51) 150,252
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 279,087
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 203,678
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 68,500
4. Sociální náklady (527, 528) 6,909
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,460
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 56,078
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 56,078
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,330
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 142,307
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 473,244
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,521
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,121
2. Ostatní náklady (562A) 6,121
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 708
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,692
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,454
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 129,853
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 30,205
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 30,205
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,648
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17310377 TIN: 2020342852 DIČ: SK2020342852
 • Sídlo: 3D, Lombardíniho 22A, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Szakáll Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09 15.05.2009
  Tibor Szakáll Vajanského 5 Stupava 900 31 29.11.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Szakáll 4 000 € (40%) Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09
  Tibor Szakáll 5 000 € (50%) Vajanského 5 Stupava 900 31
  Lorant Bognár 1 000 € (10%) Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2014Nové obchodné meno:
   3D s.r.o.
   13.01.2014Zrušené obchodné meno:
   3D s. r. o.
   06.12.2013Nové obchodné meno:
   3D s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Lorant Bognár Tureň 381 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Szakáll Vajanského 5 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 29.11.2013
   05.12.2013Zrušené obchodné meno:
   3D spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava Vznik funkcie: 09.04.1991
   11.09.2010Noví spoločníci:
   Ing. Peter Szakáll Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09
   Tibor Szakáll Vajanského 5 Stupava 900 31
   10.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   01.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava Vznik funkcie: 09.04.1991
   02.06.2009Nové obchodné meno:
   3D spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Szakáll Tekovská 1298/5 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 15.05.2009
   01.06.2009Zrušené obchodné meno:
   3D spol.s.r.o.
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava Vznik funkcie: 09.04.1991
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava Vznik funkcie: 09.04.1991
   04.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   31.10.2001Nové sidlo:
   Lombardíniho 22A Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   30.10.2001Zrušené sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 844 14
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   12.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Celler Brigádnická 4119/13A Bratislava
   Alexander Čimo Záhradná 19 Stupava
   11.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   14.02.1997Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 844 14
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   13.02.1997Zrušené sidlo:
   Dlhé Diely 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   04.11.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj meracej a regulačnej techniky, zabezpečovacej a signalizačnej techniky
   poskytovanie softwar-predaj hotových pro- gramov na základe zmluvy s autorom
   projektovanie elektrických zariakdení
   výroba, montáž a opravy prístrojovej, mera- cej a regulačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvede- ných oblastiach
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   03.11.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná, sprostredkovateľská činnosti v oblasti merania a regulácie, elektroniky zabezpečťovacej, signalizačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvedených oblastiach
   programatorské, konfiguračné, projekčné práce
   výroba špeciálnych prístrojov MaR, zabezpečovacích, signalizačných zariadení
   poskytovanie servisných služieb v uvedených oblastiach
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.04.1991Nové obchodné meno:
   3D spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dlhé Diely 4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná, sprostredkovateľská činnosti v oblasti merania a regulácie, elektroniky zabezpečťovacej, signalizačnej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v uvedených oblastiach
   programatorské, konfiguračné, projekčné práce
   výroba špeciálnych prístrojov MaR, zabezpečovacích, signalizačných zariadení
   poskytovanie servisných služieb v uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Celler Beňovského 6 Bratislava
   Alexander Čimo Studenohorská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia