Vytvořte fakturu

ČAKOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ČAKOS
IČO 17310792
TIN 2020334932
DIČ SK2020334932
Datum vytvoření 11 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČAKOS
Černockého 6
83153
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 104 796 €
Zisk -42 266 €
Kapitál 631 190 €
Vlastní kapitál 72 928 €
Kontaktní informace
Email doprava.cakos@mikrovlnka.sk
Telefon(y) +421244680035, +421244873508
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 414,033
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 179,942
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 179,942
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 79
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 179,863
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 225,408
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,452
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,120
4. Zvířata (124) - /195/ 332
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,416
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 3,416
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,416
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 176,496
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 169,434
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,434
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,062
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,044
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,363
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,681
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,683
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,683
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 414,033
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,662
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,217
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,217
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 65,071
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 65,071
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,266
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,371
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 94,429
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,213
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 92,216
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 285,652
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,740
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,740
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 172,824
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,413
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,039
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,942
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 83,694
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,290
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,290
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,104,798
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,104,796
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,068,473
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,323
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,132,727
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 452,286
D. Služby (účtová skupina 51) 327,724
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 140,362
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 102,278
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,016
4. Sociální náklady (527, 528) 2,068
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,625
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 145,852
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 145,852
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 12,584
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,294
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,931
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 288,463
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,457
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,030
2. Ostatní náklady (562A) 11,030
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 83
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 344
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,455
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,386
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,266
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17310792 TIN: 2020334932 DIČ: SK2020334932
 • Sídlo: ČAKOS, Černockého 6, 83153, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05 27.11.1998
  Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava 831 03 27.11.1998
  Stanislav Kovár Krásnohorská 13 Bratislava 851 01 27.11.1998
  Rudolf Kovár Tupolevova 2 Bratislava 851 01 23.07.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Kovár 1 660 € (25%) Kadnárova 47 Bratislava 831 05
  Daniela Čaplová 1 660 € (25%) Vajnorská 42 Bratislava 831 03
  Stanislav Kovár 1 660 € (25%) Krásnohorská 13 Bratislava 851 01
  Rudolf Kovár 1 660 € (25%) Tupolevova 2 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.07.2009Noví spoločníci:
   Rudolf Kovár Tupolevova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Kovár Tupolevova 2 Bratislava 851 01
   22.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   31.03.2003Nové sidlo:
   Černockého 6 Bratislava 831 53
   Nové predmety činnosti:
   špedičná činnosť s výnimkou vykonávania dopravy
   30.03.2003Zrušené sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   27.11.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Jozef Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Stanislav Kovár Krásnohorská 13 Bratislava 851 01
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava 831 03
   Stanislav Kovár Krásnohorská 13 Bratislava 851 01
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava 831 05
   26.11.1998Zrušené sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   13.10.1993Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   12.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.
   Maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2.
   Dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnému ogánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel.
   Dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncesnú listinu vydal, zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2.
   Koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - 1 rok.
   Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny.
   28.01.1993Nové predmety činnosti:
   Dopravca smie vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky, vrátane jednotlivých prepráv na uvedenom území začínajúcich alebo končiacich.
   Maximálny počet vozidiel určených pre cestnú nákladnú dopravu je 2.
   Dopravca je povinný ohlásiť každú obmenu vozového parku príslušnému ogánu štátnej správy v doprave s priložením dokladov o technickej spôsobilosti vozidiel.
   Dopravca je povinný ohlásiť živnostenskému orgánu, ktorý koncesnú listinu vydal, zmenu počtu vozidiel nad rámec uvedený v bode 2.
   Koncesia pre cestnú nákladnú dopravu sa vydáva na dobu určitú - 1 rok.
   Dopravca je povinný vybaviť každé vozidlo úradne overeným odpisom tejto koncesnej listiny.
   Noví spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Romanova 35 Bratislava
   27.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie cestnjej nákladnej dopravy pre cudzie
   opravy a údržba cestných vozidiel
   vykonávanie stavebných prác
   nákup a predaj ovocia a zeleniny a iných potravinárskych výrobkov
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Togliattiho 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.04.1991Nové obchodné meno:
   ČAKOS spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzanie cestnjej nákladnej dopravy pre cudzie
   opravy a údržba cestných vozidiel
   vykonávanie stavebných prác
   nákup a predaj ovocia a zeleniny a iných potravinárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Daniela Čaplová Vajnorská 42 Bratislava
   Jozef Kovár Togliattiho 35 Bratislava
   Rudolf Kovár Kadnárova 47 Bratislava
   Stanislav Kovár Botevova 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia