Vytvořte fakturu

APROX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název APROX
IČO 17310903
TIN 2020297323
DIČ SK2020297323
Datum vytvoření 16 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APROX
Moskovská 7
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 97 214 €
Zisk -991 €
Kapitál 44 623 €
Vlastní kapitál 1 385 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255575740
Fax(y) 0255573247
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,644
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,611
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,611
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,611
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,499
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,623
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,623
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 377
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,499
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,630
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,869
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 534
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 534
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,644
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 394
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,673
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,673
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,955
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,109
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,064
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -991
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,250
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,371
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 20,876
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,876
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 653
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 368
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,474
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 879
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 879
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 97,214
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 97,214
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 82,144
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,170
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 97,108
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,441
D. Služby (účtová skupina 51) 71,893
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,662
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,409
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,195
4. Sociální náklady (527, 528) 58
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,629
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 323
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 323
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,160
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,190
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 137
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -31
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -991
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17310903 TIN: 2020297323 DIČ: SK2020297323
 • Sídlo: APROX, Moskovská 7, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava 16.04.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing.arch. Ľubomír Mezovský 5 677 € (85.1%) Jégeho 7 Bratislava
  Ing. Rastislav Mezovský 996 € (14.9%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava Vznik funkcie: 16.04.1991
   09.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   16.08.2001Noví spoločníci:
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Mezovský Tabakova 1 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.2002
   15.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   02.04.2001Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti architektúry
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   realitná činnosť
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   01.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti architektúry
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   realitná činnosť
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie stavieb mimo dopravných
   23.07.1998Noví spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   28.07.1994Nové predmety činnosti:
   realitná činnosť
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie stavieb mimo dopravných
   20.11.1992Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v oblasti architektúry
   poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve a investičnej výstavbe
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 1 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Meheš Krížna 40 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégeho 7 Bratislava
   19.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie projektových činností v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   obchodná, výrobná realizačná činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   návrhy a realizácia interiérových prvkov, propagačných a informačných systémov
   inžinierska a poradensko-konzultačná činnosť v oblasti administratívy a stavebníctva
   plánografická a dokkumentačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 7 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.04.1991Nové obchodné meno:
   APROX, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie projektových činností v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   obchodná, výrobná realizačná činnosť v oblasti architektúry a stavebníctva pre tuzemsko a zahraničie
   návrhy a realizácia interiérových prvkov, propagačných a informačných systémov
   inžinierska a poradensko-konzultačná činnosť v oblasti administratívy a stavebníctva
   plánografická a dokkumentačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Gabriel Koczkáš Damborského 7 Bratislava
   Ing.arch. Ľubomír Mezovský Jégého 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia