Vytvořte fakturu

UNIVERSAL - CONSULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIVERSAL - CONSULT
IČO 17311187
TIN 2020291372
Datum vytvoření 03 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVERSAL - CONSULT
Cesta na Senec 24
83006
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 203 €
Zisk -5 603 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254654506
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 56,745
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,647
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,647
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 121
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,526
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,195
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,050
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,050
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,050
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 50,145
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 49,721
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 424
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 903
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 903
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,745
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,435
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 738
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 738
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,660
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,660
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,603
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,610
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 32,170
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 560
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 523
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 600
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 600
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,280
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,700
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,204
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,203
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,203
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,971
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,196
D. Služby (účtová skupina 51) 18,803
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,195
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,064
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,064
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 713
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,768
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,204
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,355
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,093
2. Ostatní náklady (562A) 2,093
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 262
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,355
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,123
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,603
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17311187 TIN: 2020291372
 • Sídlo: UNIVERSAL - CONSULT, Cesta na Senec 24, 83006, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Konštiak, CSc. Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01 19.07.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Konštiak, CSc. 6 640 € (100%) Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.12.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   19.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   19.11.2009Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Strmé sady 2548/33 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 19.07.1993
   18.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   02.08.2005Nové sidlo:
   Cesta na Senec 24 Bratislava 830 06
   01.08.2005Zrušené sidlo:
   Česká 15 Bratislava 831 03
   25.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   24.07.2002Zrušeny spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   08.08.2001Nové sidlo:
   Česká 15 Bratislava 831 03
   07.08.2001Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   19.07.1993Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   zastupiteľská činnosť, marketing
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   personálny management
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   18.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   a/ realizácia činností spojených so zriadením zahraničnej organizácie v ČSFR, hlavne zaobstarávanie vhodných nehnuteľností, sprostredkovanie partnerov pre spoločné podmienky /Joint-Ventures/ v ČSFR, financovanie a spoločný vývoj podobných zasídlovacích projektov
   b/ poradenstvo v podnikaní vo väzbe na privatizáciu, zakladanie, fúzie, rozčleňovanie podnikov a podobné prípady
   c/ poradenstvo v reklame, v reklamných prostriedkov, poradenstvo Public-Relations, výroba reklamných prostriedkov, výskum trhu a možnosti odbytu výroby
   d/ tvorba výrobkov /Design/ a vývoj výrobkov, preverovanie možností odbytu pre tieto výrobky
   e/ podnikové poradenstvo vrátane podnikovej organizácie podniku zvlášť v oblasti účtovníctva, logistiky, racionalizácie, hodnotových analýz, plánovania a v oblasti práva a daní
   f/ poskytovanie služieb v oblasti počítačového spracovania údajov, vývoj a zhodnotenie programov /Software/ a prevádzkovanie výpočtového strediska
   g/ poskytovanie kvalifikovaných pracovníkov v oblasti obchodného a technického personálu v obchode
   h/ disponovanie vlastných a cudzím finančným kapitálom v rôznych finančných operáciach.
   i/ veľko-a maloobchod ako aj export a import tovaru všetkého druhu, v súlade s platnými čs. zákonmi
   j/ získavanie a spracovanie zastupovania a účasti na iných podnikoch doma i v zahraničí
   k/ účasť na riadení resp. prevzatie riadenia podnikov
   l/ preberanie a správu účastí na podnikoch vo vlastnom mene a na cudzí účet
   m/ poradenská činnosť pri investičných projektoch, zostavenie koncepciu financovania ako ja sprostredkovanie financovania
   n/ kooperácia s inými podnikmi rovnakého alebo podobného zamerania /Joint-Ventures/
   Spoločnosť je oprávnená doma i v zahraničí zriaďovať pobočký ako i podielať sa na záujmových projektoch, ktoré vyžadujú priamu alebo nepriamu účasť spoločnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.05.1991Nové obchodné meno:
   UNIVERSAL - CONSULT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ realizácia činností spojených so zriadením zahraničnej organizácie v ČSFR, hlavne zaobstarávanie vhodných nehnuteľností, sprostredkovanie partnerov pre spoločné podmienky /Joint-Ventures/ v ČSFR, financovanie a spoločný vývoj podobných zasídlovacích projektov
   b/ poradenstvo v podnikaní vo väzbe na privatizáciu, zakladanie, fúzie, rozčleňovanie podnikov a podobné prípady
   c/ poradenstvo v reklame, v reklamných prostriedkov, poradenstvo Public-Relations, výroba reklamných prostriedkov, výskum trhu a možnosti odbytu výroby
   d/ tvorba výrobkov /Design/ a vývoj výrobkov, preverovanie možností odbytu pre tieto výrobky
   e/ podnikové poradenstvo vrátane podnikovej organizácie podniku zvlášť v oblasti účtovníctva, logistiky, racionalizácie, hodnotových analýz, plánovania a v oblasti práva a daní
   f/ poskytovanie služieb v oblasti počítačového spracovania údajov, vývoj a zhodnotenie programov /Software/ a prevádzkovanie výpočtového strediska
   g/ poskytovanie kvalifikovaných pracovníkov v oblasti obchodného a technického personálu v obchode
   h/ disponovanie vlastných a cudzím finančným kapitálom v rôznych finančných operáciach.
   i/ veľko-a maloobchod ako aj export a import tovaru všetkého druhu, v súlade s platnými čs. zákonmi
   j/ získavanie a spracovanie zastupovania a účasti na iných podnikoch doma i v zahraničí
   k/ účasť na riadení resp. prevzatie riadenia podnikov
   l/ preberanie a správu účastí na podnikoch vo vlastnom mene a na cudzí účet
   m/ poradenská činnosť pri investičných projektoch, zostavenie koncepciu financovania ako ja sprostredkovanie financovania
   n/ kooperácia s inými podnikmi rovnakého alebo podobného zamerania /Joint-Ventures/
   Spoločnosť je oprávnená doma i v zahraničí zriaďovať pobočký ako i podielať sa na záujmových projektoch, ktoré vyžadujú priamu alebo nepriamu účasť spoločnosti.
   Noví spoločníci:
   ANCORA-WIRTSCHAFTSTREUHAND GmbH Wien 011 60 Rakúsko
   Ing. Pavol Konštiak , CSc. Ševčenkova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Orgonáš Botevova 16 Bratislava
   Dkfm. Dr. Franz Bauer Hasenauerstrasse 34 Wien A-1190 Rakúsko
   Franz Fischerlehner Pötzleinsdorfer 152 Wien 1180 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia