Vytvořte fakturu

MULTI-TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MULTI-TRADE
IČO 17311276
TIN 2020293407
DIČ SK2020293407
Datum vytvoření 30 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MULTI-TRADE
Černyševského 26
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 467 917 €
Zisk 48 679 €
Kontaktní informace
Email info@multi-trade.sk
webové stránky http://www.multi-trade.sk
Telefon(y) +421262520391, +421262520392, +421262520393
Mobile(y) +421903760925
Fax(y) 0262247554
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,870
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 18,870
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 311,083
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 137,118
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,316
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 94,084
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 329,953
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 142
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,985
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -67,119
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 48,679
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 329,811
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 297,744
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 251,819
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 889
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41,762
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,274
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,067
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 467,917
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 371,734
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 15,883
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 80,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 300
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 406,575
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 246,798
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,476
C. Služby (účtová skupina 51) 104,258
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,048
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,276
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,057
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,148
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,514
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 61,342
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,085
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,660
M. Úrokové náklady (562) 1,083
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 45
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 532
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,660
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 59,682
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 11,003
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 48,679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17311276 TIN: 2020293407 DIČ: SK2020293407
 • Sídlo: MULTI-TRADE, Černyševského 26, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava 851 06 30.04.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Petrášek 16 597 € (100%) Lietavská 4 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.06.2007Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 30.04.1991
   08.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lesná 16 Zálesie 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lesná 16 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.04.1991
   01.07.2005Nové sidlo:
   Černyševského 26 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lesná 16 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lesná 16 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.04.1991
   30.06.2005Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   07.12.1995Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   06.12.1995Zrušené sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   A & G, Handels Ges.mb.H Trautsongasse 6 Wien 1080 Rakúska republika
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   03.10.1994Nové sidlo:
   Budatínska 30 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   A & G, Handels Ges.mb.H Trautsongasse 6 Wien 1080 Rakúska republika
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Lietavská 4 Bratislava
   02.10.1994Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Petrášek Kovpakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Velčic Trnavská 38 Bratislava
   Thomas Handlir Peter-Jordan str. 104/II/8 Wien 1080 Rakúska republika
   Mag. Guido Leissinger Johann-StrauĐ-Gasse 22/13 Wien 1040 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Petrášek Kovpakova 4 Bratislava
   02.12.1993Noví spoločníci:
   Mag. Guido Leissinger Johann-StrauĐ-Gasse 22/13 Wien 1040 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Petrášek Kovpakova 4 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny spoločníci:
   MONTEVERDI HandelsgesellschaftmbH Lerchenfelderstr. 2 Wien 1080 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.04.1991Nové obchodné meno:
   MULTI-TRADE spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi všetkého druhu vrátane zahranično-obchodnej činnosti, s výnimkou položiek, na ktoré treba zvláštne povolenie
   konzultačná, poradenská, marketingová, sprostredkovateľská a servisná činnosť k celému predmetu činnosti, Spoločnosť môže zriaďovať pobočky v tuzemsku a v zahraničí, podielať sa na podnikoch rovnakého, alebo podobného druhu, ako aj takéto podniky nadobúdať alebo zakladať.
   Noví spoločníci:
   MONTEVERDI HandelsgesellschaftmbH Lerchenfelderstr. 2 Wien 1080 Rakúska republika
   Ing. Stanislav Petrášek Kovpakova 4 Bratislava
   Ing. Ján Velčic Trnavská 38 Bratislava
   Thomas Handlir Peter-Jordan str. 104/II/8 Wien 1080 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia