Vytvořte fakturu

INSEKTPOL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název INSEKTPOL
IČO 17311411
TIN 2020300524
DIČ SK2020300524
Datum vytvoření 20 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INSEKTPOL
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 119 449 €
Zisk 33 882 €
Kapitál 61 028 €
Vlastní kapitál 39 007 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255565633
Mobile(y) +421903412090, +421903412740
Fax(y) 0255565633
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 56,804
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,316
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,198
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,198
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,375
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,567
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,567
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,808
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,743
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 643
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 43,100
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,488
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,488
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,804
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,489
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,882
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,315
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,315
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 862
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 862
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,994
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,202
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,257
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 119,449
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 119,449
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 73,062
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,155
D. Služby (účtová skupina 51) 11,344
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 42,177
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,680
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,497
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 293
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 93
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,387
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,950
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,746
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,746
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,735
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 43,652
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,770
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,770
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,882
Date of updating data: 25.01.2017
 • IČO :17311411 TIN: 2020300524 DIČ: SK2020300524
 • Sídlo: INSEKTPOL, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Lenka Bánoczayová Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 30.11.2016
  Marcel Vašík Orechová 69 Viničné 900 23 30.11.2016
  Miroslav Bánoczay Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 02.01.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miroslav Bánoczay 4 648 € (70%) Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  Lenka Bánoczayová 996 € (15%) Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  Marcel Vašík 996 € (15%) Orechová 69 Viničné 900 23
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.12.2016Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Noví spoločníci:
   Miroslav Bánoczay Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Marcel Vašík Orechová 69 Viničné 900 23
   Lenka Bánoczayová Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lenka Bánoczayová Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 Vznik funkcie: 30.11.2016
   Marcel Vašík Orechová 69 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 30.11.2016
   Miroslav Bánoczay Cígeľská 10 Bratislava - mestská časť Rača 831 06 Vznik funkcie: 02.01.2014
   11.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.04.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   upratovacie práce
   02.10.1992Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dezinsekčných, dezinfekčných a deratizačných prác a poradenská činnosť v tejto oblasti
   27.01.1991Nové obchodné meno:
   INSEKTPOL spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným