Vytvořte fakturu

KEKO TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KEKO TRADING
IČO 17311454
TIN 2020302130
DIČ SK2020302130
Datum vytvoření 12 Duben 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KEKO TRADING
Pasienková 2E
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 691 113 €
Zisk -5 049 €
Kapitál 663 402 €
Vlastní kapitál 85 244 €
Kontaktní informace
Fax(y) 0253411406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 610,647
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 264,866
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 264,866
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 236,368
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,498
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,472
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 77,877
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,507
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 370
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 565
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 33
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 532
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 162,756
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 162,756
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162,756
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 101,274
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,257
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 97,017
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,309
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,801
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 508
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 610,647
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80,195
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 41,092
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 73,915
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -32,823
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,049
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 530,452
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 93,856
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 435,738
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 44,749
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,749
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 343,021
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,753
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,447
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,317
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,451
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 858
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 858
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 675,946
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 691,113
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 675,262
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 676
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,175
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 660,936
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 486,013
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,773
D. Služby (účtová skupina 51) 45,608
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 74,226
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,519
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,925
4. Sociální náklady (527, 528) 2,782
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,337
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,850
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,850
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,323
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,806
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,177
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 127,544
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 187
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 179
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,410
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 34,369
2. Ostatní náklady (562A) 34,369
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 281
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 760
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,223
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,046
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,049
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17311454 TIN: 2020302130 DIČ: SK2020302130
 • Sídlo: KEKO TRADING, Pasienková 2E, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Duben 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06 12.04.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladislav Kekelik 6 639 € (100%) Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.2010Nové sidlo:
   Pasienková 2E Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Pri Kolíske 9158/68 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 12.04.1991
   09.02.2010Zrušené sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.04.1991
   17.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.04.1991
   16.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   25.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   24.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   17.11.1993Nové sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   marketing a reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladislav Kekelik Kríkova 16 Bratislava
   16.11.1993Zrušené sidlo:
   Kríková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.1991Nové obchodné meno:
   KEKO TRADING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kríková 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično - obchodná činnosť a zahranično- - hospodárske služby, s výnimkou tých činností a služieb, ktoré podliehajú povoľovaciemu a licenčnému konaniu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v nasledovných oblastiach: - sprostredkovateľská, obstarávateľská, konzultačná, poradenská, nákupná a predajná činnosť, - marketing, propagácia, inzercia
   Noví spoločníci:
   Vladislav Kekelik Kríková 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia