Vytvořte fakturu

CENTRAL MEDITERRANEAN IMPORT - EXPORT COMPANY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CENTRAL MEDITERRANEAN IMPORT - EXPORT COMPANY
Stav Zničeno
IČO 17311471
TIN 2020298137
Datum vytvoření 13 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENTRAL MEDITERRANEAN IMPORT - EXPORT COMPANY
Púpavova 26
81404
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 196 €
Zisk 146 €
Kapitál 71 318 €
Vlastní kapitál -64 984 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -6,826
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 146
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 41
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 196
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 196
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 196
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 9
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 187
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 41
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 146
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4248188.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17311471 TIN: 2020298137
 • Sídlo: CENTRAL MEDITERRANEAN IMPORT - EXPORT COMPANY, Púpavova 26, 81404, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Květen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.03.2015Zrušené obchodné meno:
   CENTRAL MEDITERRANEAN IMPORT - EXPORT COMPANY, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Púpavova 26 Bratislava 814 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   zastupiteľská a špedičná činnosť v obchode
   sprostredkovanie v oblasti nehnuteľnosti
   prenájom a leasing strojov a prístrojov, priemyselného tovaru
   poradenská činnosť a marketing v oblasti obchodu a priemyslu
   Zrušeny spoločníci:
   Bonavia Stores Limited Anglu Gatt Streat Mosta Maltská republika
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   21.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Sýkorová Púpavova 26 Bratislava
   20.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dana Záhradníčková Púpavova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Záhradníčková Púpavova 26 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dana Záhradníčková Púpavova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Záhradníčková Púpavova 26 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dana Záhradníčková Púpavova 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Záhradníčková Púpavova 26 Bratislava
   30.12.1993Nové sidlo:
   Púpavova 26 Bratislava 814 04
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   zastupiteľská a špedičná činnosť v obchode
   sprostredkovanie v oblasti nehnuteľnosti
   prenájom a leasing strojov a prístrojov, priemyselného tovaru
   poradenská činnosť a marketing v oblasti obchodu a priemyslu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dana Záhradníčková Púpavova 26 Bratislava
   Bonavia Stores Limited Anglu Gatt Streat Mosta Maltská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dana Záhradníčková Púpavova 26 Bratislava
   29.12.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   a/ maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovaru všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   b/ výroba nástrojov všetkého druhu, priemyselná výroba strojov a prístrojov, elektrických strojov a prístrojov a zariadení
   c/ obchodná, zastupiteľská, sprostredkovateľská a špedičná činnosť všetkého druhu
   d/ obchod a prenájom nehnuteľností
   e/ obchod, prenájom a leasing tovarov a zariadení všetkého druhu
   f/ účasť v iných spoločnostiach s podobným predmetom podnikania
   g/ obchod, prenájom, investície do patentov, licencií a obchodných a priemyselných práv
   h/ marketing a poradenská činnosť v oblasti obchodu a priemyslu
   Zrušeny spoločníci:
   BONAVIA STORES LIMITED Anglu Gatt Streat Mosta Maltská republika
   Ing. Katarína Ježová Javorinská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1991Nové obchodné meno:
   CENTRAL MEDITERRANEAN IMPORT - EXPORT COMPANY, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ maloobchodný a veľkoobchodný predaj tovaru všetkého druhu s výnimkou komodít, na ktoré je potrebné povolenie FMZO, včítane exportu a importu
   b/ výroba nástrojov všetkého druhu, priemyselná výroba strojov a prístrojov, elektrických strojov a prístrojov a zariadení
   c/ obchodná, zastupiteľská, sprostredkovateľská a špedičná činnosť všetkého druhu
   d/ obchod a prenájom nehnuteľností
   e/ obchod, prenájom a leasing tovarov a zariadení všetkého druhu
   f/ účasť v iných spoločnostiach s podobným predmetom podnikania
   g/ obchod, prenájom, investície do patentov, licencií a obchodných a priemyselných práv
   h/ marketing a poradenská činnosť v oblasti obchodu a priemyslu
   Noví spoločníci:
   BONAVIA STORES LIMITED Anglu Gatt Streat Mosta Maltská republika
   Ing. Katarína Ježová Javorinská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia