Vytvořte fakturu

KEMTAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KEMTAS
IČO 17311489
TIN 2020312261
DIČ SK2020312261
Datum vytvoření 14 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KEMTAS
Studená 3
82634
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 826 €
Zisk -1 911 €
Kapitál 2 438 €
Vlastní kapitál 1 676 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244453495, 0249228582
Mobile(y) +421903705537
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,180
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 936
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 905
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 886
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 244
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 244
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,180
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -235
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,627
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,098
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,725
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,911
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,415
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 155
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 155
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,260
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 145
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,826
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,826
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,825
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,161
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,266
D. Služby (účtová skupina 51) 3,671
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 224
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -335
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -112
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 616
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 616
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -616
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -951
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,911
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17311489 TIN: 2020312261 DIČ: SK2020312261
 • Sídlo: KEMTAS, Studená 3, 82634, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01 15.07.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Richard Pagáč 6 639 € (100%) Royova 25 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.07.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   15.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Pagáč Royova 25 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   14.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Pagáč Puškínova 6 Bratislava
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   10.12.1993Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 826 34
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Pagáč Puškínova 6 Bratislava
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   09.12.1993Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Sándor Augusztínyi Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Sándor Augusztínyi
   Ing. Richard Pagáč
   10.11.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie špeciálnych stavebno-izolačných prác v pozemnom a inžinierskom staviteľstve, vrátane sprostredkovania dodávok doplnkových stavebných prvkov
   dovoz a vývoz stavebných prvkov súvisiacich so sprostredkovateľskou činnosťou
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard Pagáč Royová 25 Bratislava
   Sándor Augusztínyi Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Sándor Augusztínyi
   Ing. Richard Pagáč
   09.11.1992Zrušeny predmety činnosti:
   a/ poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti technológie výroby, opráv a rekonštrukcií plochých striech
   b/ vypracovanie sanačných projektov pre vykonávanie opráv a rekonštrukcií plochých striech
   c/ vypracovanie projektov a strešných plastov pre novovybudované objekty
   d/ vykonávanie stavebno-montážnych prác, spojených so zhotovením strešných plastov na nových a rekonštruovaných objektov
   e/ vykonávanie údržby a opráv strešných plastov a konštrukčných častí stavebných objektov
   f/ zámočnícka výroba a oprava častí budov a zariadení
   g/ obchodná činnosť v súvislosti s predmetom podnikania, najmä obchod s materiálom, výrobkami, strojárensko-zámočníckymi výrobkami
   h/ špedičná činnosť všetkého druhu
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Richard PAGÁČ Royová 25 Bratislava
   Sándor AUGUSZTÍNYI Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Lászlo GAZDA Lengyel u. 30 Nyiredyháza Maďarská republika
   András PETHÖ Gábor Béla 25 Nyiredyháza Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   14.05.1991Nové obchodné meno:
   KEMTAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti technológie výroby, opráv a rekonštrukcií plochých striech
   b/ vypracovanie sanačných projektov pre vykonávanie opráv a rekonštrukcií plochých striech
   c/ vypracovanie projektov a strešných plastov pre novovybudované objekty
   d/ vykonávanie stavebno-montážnych prác, spojených so zhotovením strešných plastov na nových a rekonštruovaných objektov
   e/ vykonávanie údržby a opráv strešných plastov a konštrukčných častí stavebných objektov
   f/ zámočnícka výroba a oprava častí budov a zariadení
   g/ obchodná činnosť v súvislosti s predmetom podnikania, najmä obchod s materiálom, výrobkami, strojárensko-zámočníckymi výrobkami
   h/ špedičná činnosť všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Richard PAGÁČ Royová 25 Bratislava
   Sándor AUGUSZTÍNYI Szanto K. J. 2 Nyiredyháza Maďarská republika
   Lászlo GAZDA Lengyel u. 30 Nyiredyháza Maďarská republika
   András PETHÖ Gábor Béla 25 Nyiredyháza Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia