Vytvořte fakturu

MARKROP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MARKROP
IČO 17312329
TIN 2020341400
DIČ SK2020341400
Datum vytvoření 03 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARKROP
Bárdošova 54
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 962 €
Zisk -12 870 €
Kapitál 80 570 €
Vlastní kapitál 9 253 €
Kontaktní informace
Email markrop@markrop.sk
webové stránky http://www.markrop.sk
Telefon(y) +421252444177
Fax(y) 0252444178
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,400
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,400
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,011
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 594
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,502
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 65,411
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -3,616
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,162
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -7,211
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,870
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,027
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 69,027
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,263
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,082
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,682
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,962
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,683
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,279
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,711
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,561
C. Služby (účtová skupina 51) 13,240
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 204
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,630
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,749
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,118
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 161
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 161
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -161
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,910
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,870
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17312329 TIN: 2020341400 DIČ: SK2020341400
 • Sídlo: MARKROP, Bárdošova 54, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava 03.06.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. arch. Marta Kropiláková 6 639 € (100%) Bárdošova 54 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.07.2014Noví spoločníci:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava 831 01
   16.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   19.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1991
   29.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1991
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1991
   28.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava
   21.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava
   20.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Akad. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Akad. arch. Ivan Marko Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   03.05.1996Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Akad. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   02.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   04.09.1995Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť-kompletná príprava a realizácia investičnej výstavby /s výnimkou projektovania/
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   03.09.1995Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Červenej armády 63 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vojtech Agner Červenej armády 63 Bratislava
   05.10.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov
   sprostredkovanie služieb
   kúpa a predaj tovarov za účelom ďalšieho predaja, mimo tovarov, na ktorých predaj je potrebné osobitné povolenie
   organizačné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Vojtech Agner Červenej armády 63 Bratislava
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   04.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   architektonické práce spojené s kompletnou dodávkou projektov
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti architektúry a projektových prác
   sprostredkovanie informatiky a podkladov k projektovým úlohám
   prostredkovanie výkonov a služieb súvisiacich s projektovou činnosťou
   prednášková a lektorská činnosť
   dovoz a vývoz vecí súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti, mimo tovarov, na vývoz a dovoz ktorých je potrebný súhlas FMZO
   nžinierska a investičná činnosť
   zriaďovanie hospodárskych stredísk, podľa predmetu činnosti, a obchodných zastúpení na území ČSFR
   zastupovacia činnosť tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb podľa platných čsl. právnych noriem
   dodávateľská činnosť stavieb, projektovanie v oblasti urbanizmu, architektúry, interiéru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.06.1991Nové obchodné meno:
   MARKROP, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bárdošova 54 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   architektonické práce spojené s kompletnou dodávkou projektov
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti architektúry a projektových prác
   sprostredkovanie informatiky a podkladov k projektovým úlohám
   prostredkovanie výkonov a služieb súvisiacich s projektovou činnosťou
   prednášková a lektorská činnosť
   dovoz a vývoz vecí súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti, mimo tovarov, na vývoz a dovoz ktorých je potrebný súhlas FMZO
   nžinierska a investičná činnosť
   zriaďovanie hospodárskych stredísk, podľa predmetu činnosti, a obchodných zastúpení na území ČSFR
   zastupovacia činnosť tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb podľa platných čsl. právnych noriem
   dodávateľská činnosť stavieb, projektovanie v oblasti urbanizmu, architektúry, interiéru
   Noví spoločníci:
   JUDr. Vojtech Agner Červenej armády 63 Bratislava
   Ing. arch. Marta Kropiláková Bárdošova 54 Bratislava
   Ing. arch. Ivan Marko Bieloruská 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia