Vytvořte fakturu

LUGET, /v skratke LUGET, / - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LUGET, /v skratke LUGET, /
IČO 17312388
TIN 2020802905
DIČ SK2020802905
Datum vytvoření 20 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUGET, /v skratke LUGET, /
Karadžičová 49
81107
Bratislava
Financial information
Zisk -83 €
Kapitál 674 €
Vlastní kapitál -590 952 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 704
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 704
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -591,035
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 14,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 14,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,485
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -610,437
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -83
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 591,739
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 69,502
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 18,419
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 503,818
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -83
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -83
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17312388 TIN: 2020802905 DIČ: SK2020802905
 • Sídlo: LUGET, /v skratke LUGET, /, Karadžičová 49, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Lukáč riaditeľ Ul. Boženy Němcovej 11/3847 Trnava 917 01 28.10.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Lukáč 10 500 € (75%) Ul. Boženy Němcovej 11/3847 Trnava 917 01
  Keter, spol. s. r. o. 3 500 € (25%) Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.08.2014Noví spoločníci:
   Keter, spol. s. r. o. Karadžičova 49 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.2014Zrušeny spoločníci:
   KLP, spol. s. r. o. Račianska 71 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.08.2011Noví spoločníci:
   KLP, spol. s. r. o. Račianska 71 Bratislava 831 02
   28.10.2008Nové sidlo:
   Karadžičová 49 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Lukáč Ul. Boženy Němcovej 11/3847 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ Ul. Boženy Němcovej 11/3847 Trnava 917 01
   27.10.2008Zrušené sidlo:
   Strmá cesta 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marcel Gebhardt Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč Hospodárska 78 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcel Gebhardt - riaditeľ Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ Hospodárska 78 Trnava
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Lukáč Hospodárska 78 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ Hospodárska 78 Trnava
   30.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ SNP II. 78 Trnava
   10.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Marcel Gebhardt Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   09.11.1994Zrušeny spoločníci:
   TGG Handelsges.m.b.H. Burgenlandstrasse 3 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Ing. Marcel Gebhardt Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Tomaszewski Burgenlandstrasse 3 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   12.10.1992Nové sidlo:
   Strmá cesta 4 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marcel Gebhardt - riaditeľ Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč - riaditeľ SNP II. 78 Trnava
   Ing. Jozef Tomaszewski Burgenlandstrasse 3 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   11.10.1992Zrušené sidlo:
   Strmá cesta 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.05.1991Nové obchodné meno:
   LUGET, spoločnosť s ručením obmedzeným /v skratke LUGET, spol. s.r.o./
   Nové sidlo:
   Strmá cesta 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu v tuzemsku a v zahraničí /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   vykonávanie stavebných prác v pozemnom, inžinierskom a priemyselnom stavebníctve
   plánovanie a sprostredkovanie joint-venture so zahraničnou majetkovou účasťou
   obchod a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   TGG Handelsges.m.b.H. Burgenlandstrasse 3 Bruck Au Der Leitha 2460 Rakúsko
   Ing. Marcel Gebhardt Strmá cesta 4 Bratislava
   Ing. Ľubomír Lukáč SNP II. 78 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia