Vytvořte fakturu

HASTEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HASTEX
IČO 17312396
TIN 2020380175
DIČ SK2020380175
Datum vytvoření 23 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HASTEX
Stará Vajnorská 8
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 432 498 €
Zisk -14 086 €
Kapitál 1 013 068 €
Vlastní kapitál 269 872 €
Kontaktní informace
Email hastex@hastex.sk
webové stránky http://www.hastex.sk
Telefon(y) +421249300000, +421249300009
Mobile(y) +421905858455, +421908790959
Fax(y) 0244372926, 44257314, 0249300009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 913,345
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 148,685
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 148,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 525
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 62,177
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 85,983
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 764,171
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 321,863
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 622
3. Výrobky (123) - /194/ 48
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 318,039
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,154
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 68
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 68
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 429,915
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 418,524
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 418,524
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,050
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,685
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,656
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,325
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,325
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 489
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 489
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 913,345
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,785
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 262,567
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 285,483
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,916
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,086
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 657,560
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,486
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 16,690
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,796
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 342,427
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 232,071
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 232,071
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,084
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,943
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,026
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,357
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,946
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,078
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,078
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 127,760
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 154,809
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,422,023
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,432,498
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,000,952
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 759
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 419,923
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -50
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,324
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,590
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,432,787
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 597,682
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 88,608
D. Služby (účtová skupina 51) 307,173
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 375,290
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 268,365
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 93,771
4. Sociální náklady (527, 528) 13,154
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,321
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,704
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,704
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 597
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,412
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -289
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 428,121
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 387
XII. Kurzové zisky (663) 387
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,883
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,451
2. Ostatní náklady (562A) 6,451
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,774
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,658
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,496
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,785
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 301
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,579
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,086
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17312396 TIN: 2020380175 DIČ: SK2020380175
 • Sídlo: HASTEX, Stará Vajnorská 8, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01 31.03.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Benedikt Laho 3 320 € (50%) Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
  Jarolím Lukáč 3 320 € (50%) Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2014Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   30.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
   31.03.2010Nové predmety činnosti:
   špecialista požiarnej ochrany
   Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1819/1 Bratislava 841 01
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 245/13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Benedikt Laho Hviezdoslavova 1025/64 Senec 903 01
   30.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   19.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Pažitný Červenej armády 596 Budmerice 900 86
   08.08.2008Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 8 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
   bezpečnostnotechnická služba
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   čistiace a upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Jarolím Lukáč Valachovej 1 Bratislava 841 01
   07.08.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
   Zrušeny spoločníci:
   Jarolím Lukáč Bilíkova 20 Bratislava 841 01
   22.10.2003Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, plnenie plynových zariadení
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
   25.03.2003Nové predmety činnosti:
   technik požiarnej ochrany
   poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Jarolím Lukáč Bilíkova 20 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Pažitný Červenej armády 596 Budmerice 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok Skončenie funkcie: 13.10.2002
   05.11.1993Nové predmety činnosti:
   servis hasiacej techniky /s výnimkou servisu vyhradených zariadení/
   školiaca a poradenská činnosť vo vyššie uvedenej oblasti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   požičiavanie strojov
   plnenie bombičiek s náplňou CO2, N2O
   Noví spoločníci:
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok Skončenie funkcie: 13.10.2002
   04.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   servis a predaj hasiacej techniky
   školenia a poradenská služba
   sprostredkovateľské služby
   obchod a sprostredkovanie obchodu s hnuteľným tovarom
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.11.1992Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   03.11.1992Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Milan Jankovský Belinského 9 Bratislava
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   23.05.1991Nové obchodné meno:
   HASTEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servis a predaj hasiacej techniky
   školenia a poradenská služba
   sprostredkovateľské služby
   obchod a sprostredkovanie obchodu s hnuteľným tovarom
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdena Dobrotková Gottwaldova 36 Bojnice
   Milan Jankovský Belinského 9 Bratislava
   Ing. Benedikt Laho Palkovičova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Pažitný Mladoboleslavská 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia