Vytvořte fakturu

BAKCHUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BAKCHUS
IČO 17312400
TIN 2020344612
DIČ SK2020344612
Datum vytvoření 24 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAKCHUS
Hlboká 5
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 494 033 €
Zisk -327 593 €
Kapitál 1 032 490 €
Vlastní kapitál -22 216 €
Kontaktní informace
Email info@bakchus-vinaren.sk
Telefon(y) 0232186236, 0232186244, 0232186666
Mobile(y) 0904772000
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,325,315
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 607,462
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,683
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,683
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 602,779
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 531,505
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,292
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 21,982
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 717,506
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,097
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,757
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 340
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 71
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 71
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 679,332
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 635,945
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 635,945
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 20,849
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,538
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,006
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,146
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,860
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 347
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 347
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,325,315
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,266,423
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 50,887
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 50,887
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,166
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,684
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,684
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,006,567
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,006,567
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -327,593
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,586,367
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,088,537
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,080,113
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,424
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,473,641
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,445,994
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,445,994
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,627
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,092
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,928
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,189
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,189
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,371
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,371
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 494,033
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 494,033
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,415
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 490,618
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 815,508
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 99
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 162,839
D. Služby (účtová skupina 51) 308,520
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 284,430
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 205,343
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 71,617
4. Sociální náklady (527, 528) 7,470
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,151
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,099
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,099
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,370
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -321,475
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,575
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,118
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 739
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,379
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,118
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -327,593
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -327,593
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17312400 TIN: 2020344612 DIČ: SK2020344612
 • Sídlo: BAKCHUS, Hlboká 5, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08 31.10.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  VICTORY a.s 50 887 € (100%) Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.08.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie športových zariadení
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   masérske služby
   kozmetické služby
   manikúra
   16.11.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   15.11.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   04.07.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   03.07.2007Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieno predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   24.05.2007Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   výroba vína
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieno predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   VICTORY a.s Hlboká 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   výroba vína
   Zrušeny spoločníci:
   VICTORY a.s IČO: 35 689 277 Rajská 10a Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   12.02.1997Nové sidlo:
   Hlboká 5 Bratislava 811 04
   11.02.1997Zrušené sidlo:
   Sološnícka 44 Bratislava 841 05
   31.10.1996Noví spoločníci:
   VICTORY a.s IČO: 35 689 277 Rajská 10a Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   30.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Palárikova 3175/27 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   02.08.1996Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   01.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   17.05.1996Nové obchodné meno:
   BAKCHUS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sološnícka 44 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   výroba vína
   Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Palárikova 3175/27 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   16.05.1996Zrušené obchodné meno:
   BAKCHUS - spol. s r. o., podnik so zahraničnou majetkovou účasťou
   Zrušené sidlo:
   Reichelova 44 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie stravovacích služieb, obchodná činnosť v oblasti alkohol, tabak, elektronika, suveníry, textil, výroba a predaj vína, zahranično obchodná činnosť s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov.
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Bonnyview DR Toronto Kanada
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.03.1992Nové obchodné meno:
   BAKCHUS - spol. s r. o., podnik so zahraničnou majetkovou účasťou
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 44 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Rudolf Rozbora Bonnyview DR Toronto Kanada
   19.03.1992Zrušené obchodné meno:
   BAKCHUS spol. s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 59 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   BAKCHUS spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Reichelova 44 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie stravovacích služieb, obchodná činnosť v oblasti alkohol, tabak, elektronika, suveníry, textil, výroba a predaj vína, zahranično obchodná činnosť s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov.
   Noví spoločníci:
   Peter Kostka Reichelova 59 Bratislava
   Ján Rozbora Reichelova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia