Vytvořte fakturu

D E V Í N - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Obchodní název D E V Í N
Stav Zničeno
IČO 17312469
TIN 2020895393
DIČ SK2020895393
Datum vytvoření 16 Červenec 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo D E V Í N
Werferova 3
04011
Košice
Financial information
Prodej a příjem 31 €
Zisk -332 207 €
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 511
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 511
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 91
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 91
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 420
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 419
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 511
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -331,258
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,600
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,600
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -98,651
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 266,415
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -365,066
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -332,207
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 331,769
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 328,746
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 298,843
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 298,843
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,903
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,023
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332,220
D. Služby (účtová skupina 51) 125
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 332,095
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -332,189
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -125
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -332,207
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -332,207
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017
 • IČO :17312469 TIN: 2020895393 DIČ: SK2020895393
 • Sídlo: D E V Í N, Werferova 3, 04011, Košice
 • Datum vytvoření: 16 Červenec 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.01.2017Zrušené obchodné meno:
   D E V Í N a.s.
   Zrušené sidlo:
   Werferova 3 Košice 040 11
   03.02.2011Nové sidlo:
   Werferova 3 Košice 040 11
   16.07.1991Nové obchodné meno:
   D E V Í N a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť