Vytvořte fakturu

ADAPLE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název ADAPLE
Stav Zničeno
IČO 17312591
Datum vytvoření 21 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADAPLE
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 62 879 €
Zisk -11 052 €
Kapitál 70 342 €
Vlastní kapitál 12 462 €
Kontaktní informace
Email office@ada-ap.sk
Telefon(y) 0253412855, 0253413792, 0253413793
Mobile(y) +421903891166, +421903891169, 0903891166
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 53,829
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,128
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,128
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,128
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,614
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 42
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,995
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 45,995
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,995
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,577
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,480
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 97
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,087
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,087
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 53,829
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,410
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,159
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,569
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -35,410
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,052
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,419
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,920
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 47,636
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,636
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,329
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,314
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 641
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,499
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,499
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 52,673
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 62,879
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 52,673
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,206
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,613
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,440
D. Služby (účtová skupina 51) 34,591
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,288
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,563
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,082
4. Sociální náklady (527, 528) 643
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,125
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,125
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,816
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,734
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,642
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 358
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 218
2. Ostatní náklady (562A) 218
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 140
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -358
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,092
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,052
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016