Vytvořte fakturu

SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva
IČO 17312710
TIN 2020341290
DIČ SK2020341290
Datum vytvoření 24 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva
Kukučínova 28
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 122 491 €
Zisk -6 923 €
Kapitál 748 616 €
Vlastní kapitál 680 494 €
Kontaktní informace
Email rano@solidita.sk
Telefon(y) 0249212222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 741,798
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 276,179
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 276,179
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 202,490
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 70,962
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,727
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 465,258
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 230
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 230
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 391,167
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,167
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,167
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 350,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 73,861
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 76
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 73,785
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 361
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 361
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 741,798
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 673,571
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,693
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,693
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 636,607
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 636,607
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,923
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,479
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,881
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,881
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,138
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,583
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,583
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,518
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,866
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,171
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,460
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,460
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 29,748
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 29,748
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 125,891
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 122,491
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 122,491
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 126,096
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 981
D. Služby (účtová skupina 51) 24,254
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,137
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,786
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,161
4. Sociální náklady (527, 528) 190
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,778
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,921
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,921
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,025
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,605
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,256
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,400
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,400
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,400
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatní náklady (562A) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 181
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,215
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -390
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,533
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,533
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,923
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17312710 TIN: 2020341290 DIČ: SK2020341290
 • Sídlo: SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva, Kukučínova 28, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 27.01.2005
  Marián Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 27.01.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tomáš Ráno 11 618 € (35%) Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
  Marián Ráno 11 618 € (35%) Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
  Valéria Ránová 9 958 € (30%) Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.01.2006Nové sidlo:
   Kukučínova 28 Bratislava 831 03
   16.01.2006Zrušené sidlo:
   Račianská 71 Bratislava
   17.02.2005Noví spoločníci:
   Valéria Ránová Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Ing. Tomáš Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Marián Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.01.2005
   Marián Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 27.01.2005
   16.02.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   11.03.2001Zrušeny predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   06.02.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovenie programov na zákazku
   vedenie účtovníctva na zákazku
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   factoring a forfaiting /okrem vymáhania súdnych pohľadávok/
   prevádzkovanie parkoviska
   viazanie kníh
   administratívne práce
   reklamné a propagačné činnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   uloženie písomností nearchívnej povahy
   predaj na priamu konzumáciu:
   nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
   zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   auditorská činnosť
   05.02.1998Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   vedenie účtovníctva na zákazku
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   auditorská činnosť
   21.10.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   20.10.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   15.03.1993Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   sprostredkovanie výkonu služieb
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   vedenie účtovníctva na zákazku
   školiaca činnosť a organizovanie odborných podujatí v oblasti predmetu podnikania
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   14.03.1993Zrušeny predmety činnosti:
   audítorstvo účtovníctva
   poradenstvo účtovnícke, zriadenie a vedenie účtovníctva
   oceňovanie organizácií (firiem)
   poradenstvo v oblasti daní, financií a cien
   poradenstvo pre strategické riadenie, inovacie a podnikateľstvo
   poradenstvo v informatike
   poradenstvo v spoločnom podnikaní so zahraničnými partnermi
   zabezpečovanie seminárov a školení v oblasti ekonomiky a podnikania
   vydávanie, tlač a rozširovanie neperiodickej tlače a ďalších polygrafických výrobkov súvisiacich s ekonomickým poradenstvom
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1991Nové obchodné meno:
   SOLIDITA - centrum ekonomického poradenstva, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianská 71 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorstvo účtovníctva
   poradenstvo účtovnícke, zriadenie a vedenie účtovníctva
   oceňovanie organizácií (firiem)
   poradenstvo v oblasti daní, financií a cien
   poradenstvo pre strategické riadenie, inovacie a podnikateľstvo
   poradenstvo v informatike
   poradenstvo v spoločnom podnikaní so zahraničnými partnermi
   zabezpečovanie seminárov a školení v oblasti ekonomiky a podnikania
   vydávanie, tlač a rozširovanie neperiodickej tlače a ďalších polygrafických výrobkov súvisiacich s ekonomickým poradenstvom
   Noví spoločníci:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia