Vytvořte fakturu

D U V A L - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Obchodní název D U V A L
IČO 17312990
TIN 2020924884
Datum vytvoření 31 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D U V A L
Belinského 15
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 107 777 €
Zisk -744 €
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 82,816
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,800
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,964
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 82,816
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,261
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 66,390
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,390
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,926
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -47,311
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -744
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,555
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,221
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 54,333
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,075
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,396
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,054
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 49,808
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,001
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 107,777
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,590
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 102,869
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 318
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 107,630
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,783
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 858
C. Služby (účtová skupina 51) 44,104
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 24,403
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 36,166
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 316
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 147
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,714
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 195
X. Úrokové výnosy (662) 195
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 98
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 98
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 97
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 244
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 988
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -744
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016
 • IČO :17312990 TIN: 2020924884
 • Sídlo: D U V A L, Belinského 15, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Durai Bratislava 821 06 15.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Durai 33 195 € (50%) Bratislava 821 06
  Renáta Vachulíková 33 195 € (50%) Podunajská 22 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.12.2016Noví spoločníci:
   Renáta Vachulíková Podunajská 22 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
   28.10.2005Nové sidlo:
   Belinského 15 Bratislava 851 01
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   23.12.2004Noví spoločníci:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.1998
   10.11.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   servis a prenájom výherných prístrojov
   marketing
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   31.05.1991Nové obchodné meno:
   D U V A L, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným