Vytvořte fakturu

D U V A L - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D U V A L
IČO 17312990
TIN 2020924884
Datum vytvoření 31 Květen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D U V A L
Belinského 15
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 107 433 €
Zisk 1 478 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 84,515
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,515
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 137
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 137
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,500
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 64,878
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,506
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 63,372
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,000
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 84,515
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,005
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,390
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,390
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,100
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,100
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,753
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 4,753
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -48,716
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -48,716
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,478
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 57,510
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,517
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,517
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 54,119
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,528
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,528
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,737
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 569
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 644
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 508
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 133
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,874
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,874
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 107,749
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 107,433
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,516
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 101,917
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 105,698
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,047
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 758
D. Služby (účtová skupina 51) 42,120
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,354
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,253
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,954
4. Sociální náklady (527, 528) 1,147
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 36,173
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 246
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,735
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,508
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 316
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 316
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 316
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 230
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,965
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 487
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 487
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,478
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17312990 TIN: 2020924884
 • Sídlo: D U V A L, Belinského 15, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 31 Květen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06 15.06.1998
  Ing. Ľuboš Vachulík Podunajská 22 Bratislava 821 06 01.11.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Durai 33 195 € (50%) Podunajská 22 Bratislava 821 06
  Ing. Ľuboš Vachulík 33 195 € (50%) Podunajská 22 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Na řádku 3172/7 Břeclav 690 02 Česká republika
   Monika Valášková Spoločný zástupca Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   Martina Elmanová Topolová 969 Milovice 289 23 Česká republika
   17.03.2011Noví spoločníci:
   Monika Valášková Spoločný zástupca Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   16.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Adam Valášek Spoločný zástupca Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   Monika Valášková Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   Ing. Helena Valášková Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   27.02.2010Noví spoločníci:
   Adam Valášek Spoločný zástupca Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   Monika Valášková Moravská 1248 Černošice 252 28 Česká republika
   Ing. Helena Valášková Belinského 1039/15 Bratislava 851 01
   Martina Elmanová Topolová 969 Milovice 289 23 Česká republika
   26.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   28.10.2005Nové sidlo:
   Belinského 15 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Vachulík Podunajská 22 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Vachulík Podunajská 22 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.11.2005
   27.10.2005Zrušené sidlo:
   Hálova 18 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.05.1991
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov
   31.03.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov
   23.12.2004Noví spoločníci:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   Vojtech Varga Na řádku 3172/7 Břeclav 690 02 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Durai Podunajská 22 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 15.06.1998
   22.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav 690 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belinského 15 Bratislava 085 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.06.1998
   01.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.06.1998
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.05.1991
   30.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav 690 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Belinského 15 Bratislava 085 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava 851 01
   Jaroslav Valášek Belinského 15 Bratislava 851 01
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Valášek
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   servis a prenájom výherných prístrojov
   marketing
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Valášek
   24.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výhrených hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru (textil, odevy, obuv), spotrebná elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, kniky a časopisy
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov vrátanie podávania občerstvenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.1992Noví spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   28.05.1992Zrušeny spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   25 000.-Kčs Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   31.05.1991Nové obchodné meno:
   D U V A L, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hálova 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hotelov a gastronomických zariadení na celom území ČSFR
   marketing, prenájom, servis a opravy zábavných a výhrených hracích automatov
   marketing, nákup a predaj spotrebného tovaru (textil, odevy, obuv), spotrebná elektronika, elektro, drogéria, galantéria, domáce a športové potreby, potravinársky tovar, hračky, kniky a časopisy
   prevádzkovanie stávkových hier pomocou hracích prístrojov vrátanie podávania občerstvenia
   Noví spoločníci:
   Ján Durai Hálova 18 Bratislava
   Ing. Ľuboš Vachulík Hálova 18 Bratislava
   25 000.-Kčs Jaroslav Valášek Hálova 18 Bratislava
   Vojtech Varga Dukelských hrdinov 6 Břeclav Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ