Vytvořte fakturu

NÁRODNÁ OBRODA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NÁRODNÁ OBRODA
Stav V likvidaci
IČO 17313121
TIN 2020803092
Datum vytvoření 04 Červen 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo NÁRODNÁ OBRODA
Mickiewiczova 1
81107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17313121 TIN: 2020803092
 • Sídlo: NÁRODNÁ OBRODA, Mickiewiczova 1, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Červen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.10.1997Nové obchodné meno:
   NÁRODNÁ OBRODA a.s., v likvidácii
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   21.10.1997Zrušené obchodné meno:
   NÁRODNÁ OBRODA a.s.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 112, P.O. Box 63 Bratislava 830 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Abrahám - predseda Togliattiho 33 Bratislava
   Ing. Jozef Burian - člen Čínska 8 Košice
   Ing. Martin Šebo Bošániho 13 Bratislava
   09.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Abrahám - predseda Togliattiho 33 Bratislava
   Ing. Jozef Burian - člen Čínska 8 Košice
   Ing. Martin Šebo Bošániho 13 Bratislava
   08.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Abrahám - člen Togliattiho 33 Bratislava
   Janka Medvecká - predseda predstavenstva Komenského 9 Poprad
   Zuzana Mistríková - člen Račianska 57 Bratislava
   18.04.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Abrahám - člen Togliattiho 33 Bratislava
   Janka Medvecká - predseda predstavenstva Komenského 9 Poprad
   Zuzana Mistríková - člen Račianska 57 Bratislava
   17.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Květoslava Beňová - podpredsedkyňa predstaven-stva Krásnohorská 5 Bratislava
   Roman Fraštacký - člen Št. Králika 16 Bratislava 841 07
   PhDr. Július Gembický - predseda predstavenstva Ožvoldíkova 8 Bratislava 841 02
   RNDr. Ivan Piovarči - člen Mierová 26 Bratislava 821 05
   JUDr. Daniela Vančová - člen Líščie Nivy 12 12 Bratislava 821 08
   20.11.1995Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Július Gembický - predseda predstavenstva Ožvoldíkova 8 Bratislava 841 02
   19.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Peter Fridner - - predseda predstavenstva Kaletova 6 Bratislava 841 02
   27.03.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Květoslava Beňová - podpredsedkyňa predstaven-stva Krásnohorská 5 Bratislava
   Roman Fraštacký - člen Št. Králika 16 Bratislava 841 07
   RNDr. Ivan Piovarči - člen Mierová 26 Bratislava 821 05
   JUDr. Daniela Vančová - člen Líščie Nivy 12 12 Bratislava 821 08
   26.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Květoslava Beňová - člen Krásnohorská 5 Bratislava 851 07
   PhDr. Ivan Horský - člen Hornádska 20 Bratislava 821 07
   Mgr. Martin Hric - - podpredseda predstavenstva Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Juraj Vereš - člen Palisády 19 Bratislava 811 03
   06.02.1995Nové predmety činnosti:
   vydávanie, tlač a rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače
   propagačná a reklamná činnosť
   marketing - prieskum trhu
   príjem inzercie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Květoslava Beňová - člen Krásnohorská 5 Bratislava 851 07
   PhDr. Peter Fridner - - predseda predstavenstva Kaletova 6 Bratislava 841 02
   PhDr. Ivan Horský - člen Hornádska 20 Bratislava 821 07
   Mgr. Martin Hric - - podpredseda predstavenstva Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Juraj Vereš - člen Palisády 19 Bratislava 811 03
   05.02.1995Zrušeny predmety činnosti:
   príjem, sprostredkovanie a zverejňovanie inzercie
   marketing a službly obchodu a masmédií
   propagačná a reklamná činnosť, službly pri výstavách, propagačných a ďalších akciách
   produkcia, výroba, rozširovanie a predaj tovaru vizuálneho, auditívneho a audiovizuálneho charakteru
   obchodná činnosť včítane činnosti zahraničnoobchodnej v súlade s platnými právnymi predpismi
   vydávanie, tlač a rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače a ďalších polygrafických výrobkov
   spoločnosť je oprávnená zriaďovať pobočky a účastniť sa majetkove na iných spoločnostiach v tuzemsku a v zahraničí v súlade s platnými právnymi predpismi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Čomaj - člen Krížna 5 Bratislava
   PhDr. Július Gembicklý - člen Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Jana Janku - člen Belopo-tockého 2 Bratislava
   Peter Malár - člen Cikkerova 11 Banská Bystrica
   PhDr. Tibor Michal - člen Pod Rovnicami 11 Bratislava
   Ing. Ivan Novomestský - člen, riaditeľ Rezedova 26 Bratislava
   PhDr. Juraj Vereš - predseda predstavenstva Palisády 19 Bratislava
   30.05.1993Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112, P.O. Box 63 Bratislava 830 00
   29.05.1993Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   04.06.1991Nové obchodné meno:
   NÁRODNÁ OBRODA a.s.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   príjem, sprostredkovanie a zverejňovanie inzercie
   marketing a službly obchodu a masmédií
   propagačná a reklamná činnosť, službly pri výstavách, propagačných a ďalších akciách
   produkcia, výroba, rozširovanie a predaj tovaru vizuálneho, auditívneho a audiovizuálneho charakteru
   obchodná činnosť včítane činnosti zahraničnoobchodnej v súlade s platnými právnymi predpismi
   vydávanie, tlač a rozširovanie periodickej a neperiodickej tlače a ďalších polygrafických výrobkov
   spoločnosť je oprávnená zriaďovať pobočky a účastniť sa majetkove na iných spoločnostiach v tuzemsku a v zahraničí v súlade s platnými právnymi predpismi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Čomaj - člen Krížna 5 Bratislava
   PhDr. Július Gembicklý - člen Ožvoldíkova 2 Bratislava
   Jana Janku - člen Belopo-tockého 2 Bratislava
   Peter Malár - člen Cikkerova 11 Banská Bystrica
   PhDr. Tibor Michal - člen Pod Rovnicami 11 Bratislava
   Ing. Ivan Novomestský - člen, riaditeľ Rezedova 26 Bratislava
   PhDr. Juraj Vereš - predseda predstavenstva Palisády 19 Bratislava