Vytvořte fakturu

Mr. DESIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Mr. DESIGN
IČO 17313422
TIN 2020292637
DIČ SK2020292637
Datum vytvoření 25 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mr. DESIGN
Hlavatého 4
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 206 959 €
Zisk -6 746 €
Kapitál 53 081 €
Vlastní kapitál 10 188 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254645352
Fax(y) 0254645352
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,157
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 954
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 954
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 954
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,392
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 48
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,223
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,618
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,618
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 605
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,121
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 190
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,931
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,811
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,911
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,900
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,157
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,441
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,885
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,885
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,746
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,716
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,190
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,190
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,352
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 585
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 585
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,488
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,367
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,412
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,174
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,174
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 203,807
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 206,959
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 40,405
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 163,401
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,986
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,450
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,760
D. Služby (účtová skupina 51) 128,884
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 44,633
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,376
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,421
4. Sociální náklady (527, 528) 836
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,291
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,412
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,412
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 819
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,147
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,504
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,491
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,162
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 295
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 295
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -295
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,786
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,746
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17313422 TIN: 2020292637 DIČ: SK2020292637
 • Sídlo: Mr. DESIGN, Hlavatého 4, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Červen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava 14.07.1998
  Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava 26.04.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Richard Čisárik 3 320 € (50%) Gorkého 7 Bratislava
  Milan Mravčak 3 320 € (50%) Drotárska cesta 92 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.04.2002Nové sidlo:
   Hlavatého 4 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava
   25.04.2002Zrušené sidlo:
   Lermontova 23 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Mravčak Martinengova 10 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Drotárska cesta 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Martinengova 10 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   23.07.1997Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   22.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   24.11.1994Noví spoločníci:
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   23.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   24.11.1993Nové sidlo:
   Lermontova 23 Bratislava 811 05
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a sprostredkovateľská činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a umenia
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Milan Mravčak Solivarská 5 Bratislava
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   23.11.1993Zrušené sidlo:
   Radarová 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Tvorivoprodukčná, výrobná a obchodná činnosť v oblastiach priemyselného, interierového, grafického, komunikačného designu, výroba modelov a prototypov, konštrukčná a projekčná činnosť vo vzťahu ku designérskej činnosti, reklama, obchodná činnosť v oblasti interierových zariadení, bytových doplnkov, potrieb a techniky pre designérov a výtvarníkov, odbornej literatúry, tlače, kancelárskej techniky, elektroniky. Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predchádzajúcich oblastiach. Zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Boris Ferko Michalovská 9 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.06.1991Nové obchodné meno:
   Mr. DESIGN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radarová 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Tvorivoprodukčná, výrobná a obchodná činnosť v oblastiach priemyselného, interierového, grafického, komunikačného designu, výroba modelov a prototypov, konštrukčná a projekčná činnosť vo vzťahu ku designérskej činnosti, reklama, obchodná činnosť v oblasti interierových zariadení, bytových doplnkov, potrieb a techniky pre designérov a výtvarníkov, odbornej literatúry, tlače, kancelárskej techniky, elektroniky. Sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predchádzajúcich oblastiach. Zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Anton Bendis Komárnická 32 Bratislava
   Richard Čisárik Gorkého 7 Bratislava
   Boris Ferko Michalovská 9 Košice
   Björn Kierulf Ovre Hestheia 4 Lillesand Nórsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia