Vytvořte fakturu

EKOFARMA 222 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Obchodní název EKOFARMA 222
IČO 17313562
TIN 2020831901
Datum vytvoření 18 Červenec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOFARMA 222
Prietrž 222
90611
Prietrž
Financial information
Prodej a příjem 1 639 €
Zisk 66 €
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,200
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,200
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,455
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 400
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,055
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 7,655
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,125
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 204
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 215
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 66
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 530
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,639
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,639
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,013
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 489
C. Služby (účtová skupina 51) 135
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 335
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 54
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 626
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,015
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 80
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 80
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -80
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 546
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 66
Date of updating data: 24.06.2016
Files
4257298.tif
Date of updating data: 24.06.2016