Vytvořte fakturu

PETILL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.05.2016
Basic information
Obchodní název PETILL
Stav Zničeno
IČO 17313678
TIN 2020887616
Datum vytvoření 24 Červen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETILL
Družstevná 6
Bratislava
Financial information
Kapitál 5 311 €
Vlastní kapitál 5 311 €
Date of updating data: 19.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,311
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,311
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,311
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,311
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 0
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,311
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,311
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,328
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,328
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 19.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 19.05.2016
Files
4250707.tif
Date of updating data: 19.05.2016
 • IČO :17313678 TIN: 2020887616
 • Sídlo: PETILL, Družstevná 6, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Červen 1991
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.05.2016Zrušené obchodné meno:
   PETILL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Družstevná 6 Bratislava
   24.06.1991Nové obchodné meno:
   PETILL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným