Vytvořte fakturu

Downtown Backpackers Hostel - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Downtown Backpackers Hostel
IČO 17313791
TIN 2020332523
DIČ SK2020332523
Datum vytvoření 19 Září 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Downtown Backpackers Hostel
Panenská 31
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 305 €
Zisk 4 580 €
Kapitál 11 076 €
Vlastní kapitál 7 838 €
Kontaktní informace
Email tatrakom@tatrakom.sk
Telefon(y) 0254771292, 0259202052, 0259202056
Fax(y) 0259202055
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,440
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,285
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 465
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,690
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 20,440
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,418
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,198
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,580
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,022
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,799
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,223
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,273
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 511
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,439
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 16,305
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 16,301
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 10,537
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,913
C. Služby (účtová skupina 51) 964
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 413
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 440
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 312
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 495
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,768
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,424
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 191
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 191
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -190
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,578
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 998
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,580
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17313791 TIN: 2020332523 DIČ: SK2020332523
 • Sídlo: Downtown Backpackers Hostel, Panenská 31, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Září 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Júlia Dianovská Špitálska 59 Bratislava 811 08 05.02.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Júlia Dianovská 6 640 € (100%) Špitálska 59 Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.02.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Júlia Dianovská Špitálska 59 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 05.02.2015
   23.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Dianovská Vajanského 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.1998
   23.01.2015Nové obchodné meno:
   Downtown Backpackers Hostel s. r. o.
   Nové sidlo:
   Panenská 31 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.01.2015Zrušené obchodné meno:
   TATRAKOM, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Guothova 20 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.01.2015Nové predmety činnosti:
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Júlia Dianovská Špitálska 59 Bratislava 811 08
   31.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   ničenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov mechanickou činnosťou
   Zrušeny spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ing. Soňa Dianovská Vajsnského 17 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.09.1991
   04.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Soňa Dianovská Vajsnského 17 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Dianovská Vajanského 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.1998
   03.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Júlia Hnátová Špitálska 59 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Hnátová Vajanského 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.1998
   01.03.2006Nové sidlo:
   Guothova 20 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Júlia Hnátová Špitálska 59 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Hnátová Vajanského 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 14.12.1998
   Ing. Anton Loula Teslova 22 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.09.1991
   28.02.2006Zrušené sidlo:
   Guothova 20 Bratislava 833 26
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   27.03.2004Nové sidlo:
   Guothova 20 Bratislava 833 26
   Nové predmety činnosti:
   čistenie priestorov a budov
   čistiace práce
   priemyselné čistenie
   údržba a úprava verejnej zelene a realizácia verejných priestranstiev
   ničenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov mechanickou činnosťou
   26.03.2004Zrušené sidlo:
   Guothova 20 Bratislava
   02.09.2002Noví spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   01.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Seef Eisikovic Josef Pommergasse 28 Wien Rakúsko
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ing. Soňa Hnátová Špitálska 59 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   28.07.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov, (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   27.07.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja, hnuteľných a nehnuteľných vecí
   úprava a spracovanie sekundárnych surovín
   zakladanie a správa depónií odpadov všetkého druhu
   inžiniersko-investorská a dodávateľská činnosť
   poradenská služba týkajúca sa hospodárstva
   úprava a spracovanie uhlia
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   TATRAKOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Guothova 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja, hnuteľných a nehnuteľných vecí
   úprava a spracovanie sekundárnych surovín
   zakladanie a správa depónií odpadov všetkého druhu
   inžiniersko-investorská a dodávateľská činnosť
   poradenská služba týkajúca sa hospodárstva
   úprava a spracovanie uhlia
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje povolenie
   Noví spoločníci:
   Anton Loula Teslova 22 Bratislava
   Ľubomír Hnát Kadnárova 53 Bratislava
   Seef Eisikovic Josef Pommergasse 28 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia