Vytvořte fakturu

LADY O.K. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.06.2016
Basic information
Obchodní název LADY O.K.
IČO 17313996
TIN 2020925357
DIČ SK2020925357
Datum vytvoření 05 Srpen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LADY O.K.
Gercenova 29
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 594 €
Zisk 2 782 €
Kapitál 15 973 €
Vlastní kapitál 12 885 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264286922, 0846846954
Fax(y) 0264286922
Date of updating data: 14.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,643
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,766
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,606
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,643
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,679
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 15,594
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,782
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,964
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 3,964
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,092
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,860
Date of updating data: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 41,594
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 41,594
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37,180
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 17,692
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,405
C. Služby (účtová skupina 51) 4,680
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,200
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 203
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,414
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,817
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 648
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 648
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -648
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,766
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 984
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,782
Date of updating data: 14.06.2016