Vytvořte fakturu

BYTOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Obchodní název BYTOS
IČO 17314364
TIN 2020344546
DIČ SK2020344546
Datum vytvoření 21 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BYTOS
Budovateľská 19
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 156 €
Zisk -154 €
Kapitál 6 483 €
Vlastní kapitál -5 513 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264288308, +421264364444, +421264368123
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,169
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,458
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 534
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 534
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,202
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,202
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,202
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,722
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,041
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 681
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 711
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 711
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,169
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,667
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 359
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 359
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 26,630
2. Ostatní fondy (427, 42X) 26,630
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -39,142
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,142
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -154
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,836
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,045
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,045
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,791
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 628
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 628
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,206
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,258
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,253
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 446
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 85,156
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 85,156
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 85,156
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,769
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,526
D. Služby (účtová skupina 51) 10,421
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 54,096
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 41,075
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,444
4. Sociální náklady (527, 528) 577
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 573
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,387
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,209
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,581
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,581
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,581
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 806
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -154
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016
 • IČO :17314364 TIN: 2020344546 DIČ: SK2020344546
 • Sídlo: BYTOS, Budovateľská 19, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marek Marsovszki Bratislava 851 10 12.09.2016
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marek Marsovszki 6 640 € (100%) Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.11.2016Noví spoločníci:
   Marek Marsovszki Hraničiarska 8/13 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Marek Marsovszki Hraničiarska 8/13 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.09.2016
   09.12.2015Nové sidlo:
   Budovateľská 19 Bratislava 821 08
   21.04.1993Nové predmety činnosti:
   elektroinštalatérstvo
   murárstvo
   obkladačské práce
   vodoinštalatérstvo
   plynoištalatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   BYTOS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným