Vytvořte fakturu

KARLOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KARLOS
IČO 17314372
TIN 2020344535
DIČ SK2020344535
Datum vytvoření 21 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARLOS
Drobného 14
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 82 134 €
Zisk -7 702 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264367733
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 56,036
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,681
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,681
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,681
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,304
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25,039
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,210
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,829
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,323
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,299
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,299
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,942
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 591
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,351
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,051
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,051
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,036
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -162,397
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 646
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 646
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 18,693
2. Ostatní fondy (427, 42X) 18,693
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -180,673
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 196
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -180,869
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,702
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 217,603
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 377
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 377
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 129,030
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,268
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,268
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -258
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 608
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,788
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 115,624
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 88,196
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 830
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 830
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 82,134
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 435
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 81,699
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,368
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 335
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,762
D. Služby (účtová skupina 51) 44,609
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,659
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,802
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,787
4. Sociální náklady (527, 528) 70
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,228
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,228
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 620
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,234
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,428
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 468
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 467
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -468
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,702
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,702
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17314372 TIN: 2020344535 DIČ: SK2020344535
 • Sídlo: KARLOS, Drobného 14, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava 28.05.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Daniel Pittner 6 639 € (100%) Nejedlého 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.11.2004Noví spoločníci:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava 841 02
   08.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava
   21.06.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   elektroinštalatérstvo
   15.02.1995Noví spoločníci:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava
   14.02.1995Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby opráv a služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   28.05.1993Nový štatutárny orgán:
   Daniel Pittner Nejedlého 9 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Igaz Saratovská 5 Bratislava
   15.03.1993Nové sidlo:
   Drobného 14 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   Stolárstvo
   Klampiarstvo
   Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   Murárstvo
   Vodoinštalatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Igaz Saratovská 5 Bratislava
   14.03.1993Zrušené sidlo:
   Trieda L.Novomestského 30 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   oprava bytového, domového a energetického fondu
   stolárske práce, výroba a predaj stolárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   KARLOS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trieda L.Novomestského 30 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava bytového, domového a energetického fondu
   stolárske práce, výroba a predaj stolárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby opráv a služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia