Vytvořte fakturu

THERMIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název THERMIS
IČO 17314381
TIN 2020342841
DIČ SK2020342841
Datum vytvoření 21 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo THERMIS
Furmanská 7
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 326 368 €
Zisk 15 660 €
Kapitál 231 187 €
Vlastní kapitál 124 474 €
Kontaktní informace
Email thermis@stonline.sk
webové stránky http://www.thermis.sk
Telefon(y) +421264534257
Fax(y) 0264534258
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 239,569
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 180,503
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 180,503
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,094
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 141,909
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,066
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,180
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,150
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,150
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,841
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,528
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 31,313
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 239,569
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 140,134
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 29,296
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,296
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 88,538
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 101,441
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,903
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,660
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 99,435
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,236
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 2,032
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,222
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,982
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 60,915
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,842
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,388
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,388
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,425
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,723
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,306
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,442
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,442
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 326,368
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 326,368
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 322,227
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,141
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 300,715
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 108,652
D. Služby (účtová skupina 51) 95,698
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 75,409
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 55,013
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,598
4. Sociální náklady (527, 528) 1,798
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,985
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,826
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,826
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,145
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,653
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,877
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,999
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,677
2. Ostatní náklady (562A) 5,677
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 322
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,998
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,655
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,995
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,995
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,660
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17314381 TIN: 2020342841 DIČ: SK2020342841
 • Sídlo: THERMIS, Furmanská 7, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Holubek Marianska 69 Stupava 900 31 15.03.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Holubek 6 640 € (100%) Marianska 69 Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   15.03.2007Nové sidlo:
   Furmanská 7 Bratislava - Lamač 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Holubek Marianska 69 Stupava 900 31
   14.03.2007Zrušené sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 33 Bratislava
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Jozef Holubek Marianska 69 Stupava 900 31
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 3 Bratislava 841 02
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   30.10.1996Noví spoločníci:
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 3 Bratislava 841 02
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   29.10.1996Zrušeny spoločníci:
   DUOS družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 3 Bratislava 841 02
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   07.03.1995Noví spoločníci:
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 3 Bratislava 841 02
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Holubek Kpt. Rašu 33 Bratislava
   Ján Papánek Nám. Hraničiarov 19/b Bratislava
   06.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Holúbek Kpt. Rašu 33 Bratislava
   30.11.1993Nové sidlo:
   Furmanská 2 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.11.1993Zrušené sidlo:
   K. Ádlera 1 Bratislava 842 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.05.1993Nové sidlo:
   K. Ádlera 1 Bratislava 842 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   vodoinštalatérstvo
   montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľstvo
   elektroinštalatérstvo
   plynoinštalatérstvo
   Noví spoločníci:
   DUOS družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Holúbek Kpt. Rašu 33 Bratislava
   16.05.1993Zrušené sidlo:
   K. Ádlera 1 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   servis, opravy a rekonštrukcie technologických častí plynových a olejových kotolní a odovzdávacích staníc tepla
   opravy inžinierskych sietí (ústredné kúrenie, teplá úžitková voda, studená voda, kanalizácia) -zemné a búracie práce -izolátorske práce -konečné úpravy povrchov -kúrenárske a vodárske práce
   servis plynových horákov
   servis regulačných staníc plynu
   chemická úprava vody, meranie účinnosti spaľovania v kotloch
   technicko-poradenská služba technológie kotolní, OST, vykurovacích sústav a inžinierskych sieti
   servis meracej a regulačnej techniky a OST
   doplnkové montáže a stavebné práce podľa dohody
   výroba zámočníckych prvkov a doplnkov
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb Hanulová 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   THERMIS, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   K. Ádlera 1 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servis, opravy a rekonštrukcie technologických častí plynových a olejových kotolní a odovzdávacích staníc tepla
   opravy inžinierskych sietí (ústredné kúrenie, teplá úžitková voda, studená voda, kanalizácia) -zemné a búracie práce -izolátorske práce -konečné úpravy povrchov -kúrenárske a vodárske práce
   servis plynových horákov
   servis regulačných staníc plynu
   chemická úprava vody, meranie účinnosti spaľovania v kotloch
   technicko-poradenská služba technológie kotolní, OST, vykurovacích sústav a inžinierskych sieti
   servis meracej a regulačnej techniky a OST
   doplnkové montáže a stavebné práce podľa dohody
   výroba zámočníckych prvkov a doplnkov
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb Hanulová 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia