Vytvořte fakturu

JUKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Obchodní název JUKO
Stav V likvidaci
IČO 17314496
TIN 2020300953
DIČ SK2020300953
Datum vytvoření 08 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JUKO
Potočná 9330/8
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 277 €
Zisk -561 €
Kapitál 18 354 €
Vlastní kapitál 16 641 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0238100829, 0903415620, 0903457940
Mobile(y) +421903415620, +421903457940, 0903415620, 0903457940
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,514
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 466
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,887
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 21,514
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,964
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,962
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,260
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -561
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,550
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,550
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 106
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,444
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,000
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,277
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 22,277
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,795
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 16,842
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 139
C. Služby (účtová skupina 51) 4,691
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 123
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 482
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 605
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 84
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 84
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 399
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -561
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016