Vytvořte fakturu

ADOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADOS
IČO 17314526
TIN 2020296916
DIČ SK2020296916
Datum vytvoření 08 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADOS
Pri Suchom mlyne 10
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 151 468 €
Zisk -34 948 €
Kapitál 243 518 €
Vlastní kapitál 11 470 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254650371, +421254650372, +421254650373, +421254651061, +421254651062, +421254651063
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 211,435
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 211,240
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,007
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 195
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,310
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 5,969
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,312
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 228,745
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,380
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 54,704
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 54,704
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 913
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,497
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -46,546
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -34,948
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 252,125
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,260
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 250,400
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,839
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,248
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,507
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 244,806
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 465
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 151,468
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 151,228
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 240
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 184,554
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,069
C. Služby (účtová skupina 51) 139,795
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,637
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,116
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,711
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,226
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -33,086
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 364
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 5
XI. Kurzové zisky (663) 5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 907
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 22
M. Úrokové náklady (562) 236
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 627
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -902
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -33,988
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -34,948
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17314526 TIN: 2020296916 DIČ: SK2020296916
 • Sídlo: ADOS, Pri Suchom mlyne 10, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava 08.03.1991
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Andrej Oravec 54 704 € (100%) Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.05.2005Nové sidlo:
   Pri Suchom mlyne 10 Bratislava 811 04
   16.05.2005Zrušené sidlo:
   Letná 1 Bratislava 831 03
   30.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1991
   29.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.01.2003
   25.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   24.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   11.06.1999Nové sidlo:
   Letná 1 Bratislava 831 03
   10.06.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   13.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava Skončenie funkcie: 27.01.2003
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   21.04.1993Nové sidlo:
   Račianska 109/c Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   leasing tovarov
   realitná kancelária - sprostred., nákup a predaj nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľstvo a tlmočníctvo
   veľkoobchodná činnosť - nákup, predaj a distribúcia liečivých prípravkov, diagnostík a spotrebného zdravotníckeho materiálu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   20.04.1993Zrušené sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí a služieb
   maloobchodný nákup a predaj a činnosť s tým súvisiaca /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí a služieb obchodným a iným organizáciam prostredníctvom organizácií zabezpečujúcich zahranično-obchodnú činnosť
   dovoz a vývoz vecí a služieb, zariadení a vybavení a propagačných výrobkov /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie služieb spočívajúcich:
   a/ vo vykonávaní technicko-poradenskej a konzultačnej činnosti
   b/ v poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   c/ v propagácii a marketingu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a v zahraničí v rozsahu bodu 1 až 5
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.03.1991Nové obchodné meno:
   ADOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí a služieb
   maloobchodný nákup a predaj a činnosť s tým súvisiaca /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí a služieb obchodným a iným organizáciam prostredníctvom organizácií zabezpečujúcich zahranično-obchodnú činnosť
   dovoz a vývoz vecí a služieb, zariadení a vybavení a propagačných výrobkov /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   poskytovanie služieb spočívajúcich:
   a/ vo vykonávaní technicko-poradenskej a konzultačnej činnosti
   b/ v poskytovaní tlmočníckych a prekladateľských služieb /nie podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch/
   c/ v propagácii a marketingu
   poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a v zahraničí v rozsahu bodu 1 až 5
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Oravec Pri Suchom Mlyne 10 Bratislava
   Ing. Dušan Sládek Za kasárňou 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia