Vytvořte fakturu

WIGO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WIGO
IČO 17314950
TIN 2020350101
DIČ SK2020350101
Datum vytvoření 21 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WIGO
Májová 21
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 777 587 €
Zisk 26 554 €
Vlastní kapitál 156 254 €
Kontaktní informace
Email office@wigo.sk
webové stránky http://www.wigo.sk
Telefon(y) +421262411202
Fax(y) 0262240942
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 233,463
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 53,359
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 53,359
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 53,359
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 177,062
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 117,623
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 105,330
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,330
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,483
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,810
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 59,439
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 58,854
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,042
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,042
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 233,463
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 217,842
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 176,683
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 261,334
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -84,651
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,554
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,405
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,041
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,041
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 29,056
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21,054
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,054
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 479
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,523
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,308
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,308
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -18,784
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -18,784
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 777,586
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 777,587
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 771,527
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,060
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 741,264
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 546,005
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,284
D. Služby (účtová skupina 51) 78,534
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 65,566
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 47,026
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,288
4. Sociální náklady (527, 528) 252
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 696
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 25,486
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,486
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,693
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,764
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,151
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,260
2. Ostatní náklady (562A) 1,260
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 25
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 866
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,145
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,178
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,624
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,624
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :17314950 TIN: 2020350101 DIČ: SK2020350101
 • Sídlo: WIGO, Májová 21, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Březen 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02 03.07.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Roman Mader 1 328 € (10%) Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02
  Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., 11 950 € (90%) Brunn am Gebirge Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 03.07.2000
   23.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02
   11.08.2000Nové predmety činnosti:
   výskum trhu a verejnej mienky
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Wienerstrasse 97 Brunn am Gebirge Rakúska republika
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mader Baumgasse 60/57 Wien 1030 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Cabanova 19 Bratislava 841 02
   10.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Wienerstrasse 97 Brunn am Gebirge Rakúska republika
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Wienerstrasse 97 Brunn am Gebirge Rakúska republika
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Glatzová Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Neugasse 22 Rakúsko Rakúsko
   Daniela Glatzová Račianska 87 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.11.1994Nové obchodné meno:
   WIGO s.r.o.
   27.11.1994Zrušené obchodné meno:
   Wilhelm Gottschligg, spol. s r.o.
   30.09.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj dreva, paliet, drevených výrobkov, poloproduktov z dreva, drevených obkladov, obalov, výrobkov z umelej hmoty, kovových výrobkov, poloproduktov z kovu a pomocných skladových prostriedkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s drevom, drevenými výrobkami, a paletami, poloproduktmi z dreva, drevenými obkladmi a obalmi, výrobkami z umelej hmoty, kovovými výrobkami, poloproduktami z kovu a pomocnými skladovými prostriedkami ako i ďalšími výrobkami, ako i transport horeuvedených výrobkov a všetky činnosti v súvislosti s predmetom podnikania.
   účasť na podnikoch s podobným predmetom podnikania
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   Wilhelm Gottschligg, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Májová 21 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s drevom, drevenými výrobkami, a paletami, poloproduktmi z dreva, drevenými obkladmi a obalmi, výrobkami z umelej hmoty, kovovými výrobkami, poloproduktami z kovu a pomocnými skladovými prostriedkami ako i ďalšími výrobkami, ako i transport horeuvedených výrobkov a všetky činnosti v súvislosti s predmetom podnikania.
   účasť na podnikoch s podobným predmetom podnikania
   Noví spoločníci:
   Wilhelm Gottschligg, Ges.m.b.H., Neugasse 22 Rakúsko Rakúsko
   Daniela Glatzová Račianska 87 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia