Vytvořte fakturu

NIVERS, komanditná - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název NIVERS, komanditná
IČO 17315531
TIN 2020332446
Datum vytvoření 24 Duben 1991
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo NIVERS, komanditná
Rozmarínova 12
94201
Šurany
Financial information
Zisk -202 €
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,043
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,296
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,714
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,043
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,043
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 664
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 664
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,875
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,294
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -202
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 150
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 143
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -150
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -143
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 52
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 52
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -52
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -202
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -202
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015